Opslag, der håndterer flere ens værdier

I artiklen Opslag til højre og venstre, har jeg givet eksempler på formler, der kan hente informationer fra celler over, under og ved siden af en celle, der indeholder en bestemt værdi og flere i samme stil.

Her er yderligere et par funktioner, som finder værdier ud fra værdier i andre celler.

I artiklen om funktionen SUMPRODUKT mm. har jeg følgende eksempel:

Her bruger jeg denne formel, til at tælle hvor mange gange kombinationen Bil og Blå forekommer:
=SUMPRODUKT((A1:A6="Bil")*(B1:B6="Blå)), nemlig 2.
Ønsker jeg i stedet at vise det samlede antal. der står i C kolonnen ud for Bil Blå, kan jeg bruge
=SUMPRODUKT((A1:A6="Bil")*(B1:B6="Blå")*(C1:C6))

Så vidt så godt. Ønsker jeg at finde, det tal, der står ud for en bestemt kombination, fx BUS GUL, løser ovenstående også dette, så længe, den ønskede kombination kun forekommer én gang. Er der flere identiske forekomster, går det imidlertid galt, i det funktionen i så fald, begynder at lægge tallene sammen. Så hvis jeg ønsker at finde det mindste tal, det største tal el. l., hvis der er flere identiske forekomster, må jeg bruge en anden metode. Nedenstående formel finder den mindste værdi i C-kolonnen, der opfylder betingelserne BIL BLÅ

=MIN(HVIS((A1:A6="Bil")*(B1:B6="Blå");C1:C6))

Formlen indtastes som en matrixformel med Ctrl+Shift+Enter. I eksemplet returneres 2, fordi 2 er den laveste værdi, der står ud ofr kombinationen Bil Blå.

=MAKS(HVIS((A1:A6="Bil")*(B1:B6="Blå");C1:C6)) ville tilsvarende have returneret 6, da 6 er den største værdi.

Skal man ikke bruge den største eller mindste værdi, men fx den næststørste eller tredjemindste, kan MIN/MAKS erstattes af MINDSTE eller STØRSTE.

=MINDSTE(HVIS((A1:A6="Bil")*(B1:B6="Blå");C1:C6);2) finder således den næstmindste værdi

=STØRSTE(HVIS((A1:A6="Bil")*(B1:B6="Blå");C1:C6);4) finder den fjerdestørste og så fremdeles.

- Retur til Excel -