Makroer

Makroerne, du kan nå fra denne side er kodet i forbindelse med løsning af helt konkrete opgaver for mig selv eller andre. Derfor kan de måske ikke bruges direkte, men de kan give et indtryk af, hvad der er muligt i Excel, og hvordan det kan gøres, og kan måske inspirere til egne løsninger.

Forskellige småmakroer (Nye 4-7-21)
Programmering

-Tilbage til Excel -

Husk at handlinger udført ved hjælp af en makro ikke kan fortrydes med Fortryd funktionen. Afprøv derfor altid dine makroer på en kopi af dine data.

Artikler (nyeste øverst):

Skjul/Vis kolonner ved hjælp af checkbox (afkrydsningsboks) (Ny 30-5-21)
Undersøg om en fil eksisterer (Function)
Indsæt sideskift inden nyt indhold
Kopier ark i serie giv det næste nummer
Beskyt Ark2 ved indtastning i celle i Ark1
Find tal i kolonne og returner tal fra anden kolonne og række på tværs af ark
Beregn kontrolciffer til FIK-kort, kortart 71.
Fremhæv aktiv celle
Indsæt informationer om aktiv projektmappe i en celle (funktion)
Filtrering uden brug af filter
Kopier Hyperlink-formel 
Overfør data fra indtastningsark til ark for relevant måned
Åbn/lås rækker afhængig af bruger
Overfør indtastet dato til relevant kolonne
Kopiere og transponere celler
Printe flere ark til pdf i en anden rækkefølge end de forekommer i mappen
Automatisk indskrivning af tal i relevant celle (hændelse)
Vis/skjul et eller flere ark ved afkrydsning
Find ark i projektmappe
Ombyt indholdet af to celler eller områder
Funktioner til beregninger i farvede celler
Simpel lagerstyring og fakturering
Kopier udvalgte rækker til nyt ark
Tæl x'er (ved hændelse)
Vis/skjul ark ved hændelse

Indsæt sideskift før bestemt ord
Styring af kolonnebredde ved værdier i celler
Fortløbende nummerering af afkrydsninger
Betinget formatering med kriterier og format fra andet ark

Ombyt "nummer" og tekst
Sorter celler i kolonne efter indholdets længde
Find adresse på celle med bestemt tekst, to makroer.
Erstat et tegn med et andet i en/flere celler

Konverter datoer i tekstformat til datolignende format
Loop gennem kontrolelementer i et regneark
Mere opslag ved hjælp af makro (opslag i adresseliste)

Opslag ved hjælp af makro
Kopier skabelonark, indsæt sidst i mappe og omdøb
Find tekst og kopier en anden tekst
Skift markørens retning efter tryk på Enter
Skriv til og læs fra ekstern tekstfil
Fjerne specialtegn fra tekst
Brevfletning med Word og data fra Excel  
Find celler med fejl
Tilfældige hele tal mellem 1 og n
Find fødselsdag og alder ud fra CPR-nummer
Registrer tidspunkt for ændringe
r i ark
Automatisk tildeling af brugernavn og adgangskode
Indstil sidehoved/-fod 
Find "søgeord" i tekststreng

Automatisk afspilning af makro med bestemt tidsinterval  
Del linje i to celler efter sidste hele ord før et angivet antal tegn

Find tekst og indsæt tom kolonne (2 makroer)
Opslag i interval mellem værdier i to kolonner
Fortløbende nummerering af kopier ved udskrift
Marker rækker og kolonner, hvis "overskrifter" findes begge steder
Opdater felt i matrice på baggrund af valg i celler
Tæl antal af hvert ciffer mellem to tal 
Lodret opslag med flere forekomster af opslagsværdi
For...Each...Next i kolonner før rækker
Adresse på mindste/største i to-dimensionelt område 
Sorter arkfaner 
Opdel celle i delelementer
Flyt rækker til kolonner
Betinget formatering med mere end tre betingelser
BeforePrint hændelsen i Excel.

Slet tomme rækker i ark
Akkumulering af værdier i celler
Registrering i Ark2 af indtastninger i Ark1.
Skift datoer tilbage, efter skift til 1904 datosystem
Funktion til afrunding af karakterer (Ny skala)
Indsæt nye ark baseret på celleværdier 
Søg tekst i låst ark
Del navn i elementer
Lav stort begyndelsesbogstav på tekster i celler
Vis hvor længe en mappe har været åben
Beskyt/Afbeskyt alle ark i en mappe
List filer fra bestemt mappe i et regneark.
Opret et oversigtsark - alternativ løsning, håndterer diagramark.
Opret et oversigtsark (mappen må ikke indeholde diagramark)
Send mail til enkelt modtager med tekst fra Excel
Send mail fra Excel via Outlook
Send det aktive ark til foruddefinerede modtagere
Opret enkelt dokument i Word med data fra Excel

-Tilbage til Excel -