Tid i interval

Hvor meget tid ligger en for et defineret interval? Hvis man fx arbejder fra 12:00 til 18:00 hvor meget af denne tid ligger så inden for intervallet 06:00 til 17:00?

Denne formel løser problemet:

=HVIS(A1>=(17/24);0;HVIS(A1>=(6/24);MIN(B1;(17/24))-A1;MIN(B1;(17/24))-(6/24)))

Men arbejder altså med et fast interval. Det er bedre at lægge start og slut på intervallet ind i celler, som der så refereres til:

=HVIS(A1>=(C2/24);0;HVIS(A1>=(C1/24);MIN(B1;(C2/24))-A1;MIN(B1;(C2/24))-(C1/24)))

Her indtastes klokkeslæt for start og slut på det ønskede interval som decimaler i  henholdsvis C1 og C2. Det kan dog være besværligt at omregne tider til decimaler, så det er bedre at indtaste intervalgrænserne som tidspunkter også.

Dette problem løses af denne formel:

=HVIS(A1>=(C2);0;HVIS(A1>=(C1);MIN(B1;(C2))-A1;MIN(B1;(C2))-(C1)))

Alle løsningerne her forudsætter, at der ikke arbejdes over midnat, samt at intervallerne ikke strækker sig over midnat.

Hvor mange timer ligger før kl. 06.00 og efter kl. 17.00?

=(B1<=A1)*(1-(c2)+(c1))+MIN((c1);B1)-MIN((c1);A1)+MAKS((c2);B1)-MAKS((c2);A1)

Igen forudsættes det, at tiderne, såvel som intervalgrænserne indtastes i Excels klokkeslætsformat (tt:mm).

Men hvad nu, hvis vi skal finde al den tid, der ligger mellem 8 og 16 over flere dage? altså fx møder man ind den 4-2-07 kl. 10,00 og så går man hjem den 8-2-07 kl. 12:00. En formel, der beregner den tid, der ligger mellem 8 og 16 på de arbejdsdage man har kunne se sådan ud:

=HVIS(HELTAL(B2-A2)>0;((HELTAL(B2-A2)*8/24)+16/24-MAKS(8/24;A2-HELTAL(A2))+MAKS(B2-HELTAL(B2);8/24)-8/24)-HVIS(B2-HELTAL(B2)>=A2-HELTAL(A2);8/24);MIN(16/24;B2-HELTAL(B2))-MAKS(A2-HELTAL(A2);8/24))

Formlen skal indtastes på en linie og den forudsætter at mødetid indtastes i A2 og gå hjem tid i B2, begge i formatet dd-mm-åå tt:mm altså fx 08-02-07 12:00 i samme celle. Svaret er i øvrigt 34 timer, fordelt på 6 timer den 4., 8 timer den 5., 6. og 7. og 4 timer den 8/2.

Er det et andet interval, eller skiftende intervaller, kan man med fordel udskifte 8/24 og 16/24 med cellereferencer. I disse skal man så indtaste intervalgrænserne som klokkeslæt, fx 08:00 og 16:00.

Arbejde i interval over midnat

Ovenstående er baseret på, at de intervaller vi skal finde ikke overlapper midnat og at der ikek arbejdes hen over midnat. Men hvad nu, hvis det er tilfældet. Så kan følgende bruges

=HVIS(ELLER(ER.TOM(A1);ER.TOM(B1));"";(HVIS(B1>A1;MAKS(0;MIN(B1;TID(6;0;0))-A1);1-MAKS(A1;TID(17;0;0)))+HVIS(B1>A1;MAKS(0;B1-MAKS(A1;TID(17;0;0)));MIN(B1;TID(6;0;0))))*24)

Alt det med ELLER og ER.TOM skal bare sikre, at der ikke skrives et resultat før både møde- og gå-hjem tid er udfyldt. Den "rå" formel til beregningen er

?(HVIS(B1>A1;MAKS(0;MIN(B1;TID(6;0;0))-A1);1-MAKS(A1;TID(17;0;0)))+HVIS(B1>A1;MAKS(0;B1-MAKS(A1;TID(17;0;0)));MIN(B1;TID(6;0;0))))*24

Også denne kan modificeres, se ovenfor, så den giver mulighed for at skrive intervalgrænserne i celler i stedet for direkte i formlen.

Den oprindelige formel, lagt 13-2-09 viste sig at give forkerte resultater i bestemte situationer. Dette skulle være undgået med ovenstående.

- Til top -
- Retur til Excel -