"Vidste du det" - 2017

Dette er et arkiv over mine opdateringer af unødvendig paratviden; eventuelle billeder vises ikke her. De nyeste opdateringer tilføjes først i arkivet.

Vidste du det 2015
Vidste du det 2016
 

Vidste du:

31-12-17
At i Skotland kaldes årets sidste dag "Hogmanay"?
I Skotland kaldes årets sidste dag Hogmanay. Udtalen har i øvrigt tryk på sidste stavelse. Hogmanay fejres typisk både den 31. december og om morgenen den 1. januar (enkelte helt til den 2. januar). Selve fejringen foregår typisk ved at man besøger venner og naboer og giver gaver. Skikkene varier dog fra sted til sted i Skotland. I forbindelse med Hogmanay findes begrebet "first-foot", som betegner den første gæst, man modtager i det nye år, og mange sætter en ære i at være den første, som besøger vennerne efter midnat den 1. januar.

Første gang ordet kendes på skrift, blev stavet "hagnonayse", men det var i en tekst på latin. Første gang ordet forekom på engelsk, var formen "hagmonay", men der er mange andre varianter af stavningen. Betydningen af "hogmanay" er usikker. Det kan komme fra græsk, "agía mína" , den hellige måned. Andre muligheder er at ordet stammer fra fransk, "hoguinané", som igen kommer fra middelalderfransk, "aguillanneuf", som skulle være "et barns råb om en gave til nytår". Dette harmonerer meget godt med en skik, som blev praktiseret visse steder i Skotland, hvor børn netop gik rundt og indsamlede "slik og andre smågaver" til nytår, som ved "halloween" eller vores egen fastelavn. Andre forklaringer, som jeg ikke vil gå i detaljer med, at er ordet skulle komme fra en gælisk dialekt, hvor udtrykket "thog mi an èigh" udtales som "hok mi ˈŋe. Denne sætning var en del af et vers, som typisk blev reciteret ved nytårstide. Endelig er der foreslået en oldnordisk oprindelse, både af ordet og skikken.


24-12-17
At når 26. december kaldes Boxing Day i nogle lande, er der ingen, der ved hvorfor?
I England og en række andre lande, typisk i tidligere britiske kolonier, kalder man den 26. december for Boxing Day. Der gives flere forklaringer på navnet, men ingen ve hvilken, der er den rigtige. Den mest udbredte forklaring er at de velstående på denne dag gav "juleæsker" (boxes) til mennesker, som havde gjort den tjenester, som de ikke havde fået egentlig betaling for at de mennesker, der gav dem æskerne, fx postbude, mælkemænd, bybude og lignende. Æskerne kunne fx indeholder mad, der var i overskud fra julefesten, men også mere håndfaste erkendtligheder i form af penge. Skikken går i hvert fald tilbage til 1663, hvor den omtales i Samuel Pepys dagbog.

En anden forklaring er, at man på denne dag gav støtte til nødlidende, en tradition, der stækker sig helt tilbage til middelalderen. Navnet skulle henvise til indsamlings "boxes", der var stillet op uden for kirkerne, hvor kirkegængere kunne donere et beløb efter kirkegangen, svarende til vores fattigbøsser.

I nogle lande fejers "boxing day" på andre datoer, men den 26. december er den mest almindelige dato. I nogle, ikke mindst romersk-katolske eller ortodokse lande kaldes dagen Sankt Stefans Dag (eller i engelsktalende lande The Feast of Stephen) efter helgenen, Sankt Stefan. Stefan var den første kristne martyr, der i følge Apostlenes Gerninger blev stenet af vrede  jøder omkring år 35. Blandt de, der overværede denne stening var Apostelen Paulus, men det var før han fandt troen og stadig kaldte dig Saul. Stefan blev stenet efter en anklage om blasfemi.

Sankt Stefan er skytshelgen for skræddere, vævere, tømrere og stenhuggere, og i den nordiske tradition også for kuske, stalddrenge og heste! Dette skyldes at traditionen fortæller, at før han blev kristen, var han stalddreng hos Herodes den Store. I følge denne tradition, var han den første, der så Betlehemsstjernen, da han skulle vande Herodes' heste, jf visen, der nok især kendes fra Sverige, men som også har en dansk tekst:

Staffan var en stalddreng
Ham takker vi så gerne
Han vander sine foler fem
Alt for den lyse stjerne


17-12-17
At ingen ved med sikkerhed hvad bynavnet Berlin betyder?
Berlin, Tysklands hovedstad ligger ved floden Spree. Ingen ved, hvor ordet kommer fra, og hvad det betyder, men en teori går ud på, at det skulle stamme fra et ord på det længst uddøde slaviske sprog vendisk (berl eller birl), som betyder "sump". Når det ofte gættes på det, skyldes det at "in" er en typisk endelse for slaviske bynavne. Også mange af Berlins forstæder er af slavisk oprindelse, hvilket endelsen "ow! tilkendegiver, fx Pankow, Treptow, Buckow og Spandau (som tidligere hed Spandow).

Selve navnet Berlin kendes først i skriftlige kilder fra 1244. Tidligere er kun byer som Spandow, Köpenich og Cöllin nævnt. I dag alle forstæder til Berlin.


10-12-17
At mellem 1929 og 1969 eksisterede der dødsstraf i Vatikanstaten?
I 1929 blev Vatikanstaten oprettet, selv om navnet, vatikan, går tilbage til den romerske republiks tid, hvor det dækkede over et sumpet område på vestbredden af Tiberen. Selve ordet "vatica" er betegnelsen for en etruskisk bosættelse og betyder "have". Vatikanstaten blev oprettet som selvstændig nation i 1929 efter aftale mellem den katolske kirke og Benito Mussolini.

I de første 4 år af Vatikanstatens eksistens, var det muligt at idømme dødsstraf inden for statens grænser. Denne straf kunne dog kun bruges for anslag mod pavens liv, og den blev aldrig benyttet. Tidligere var mange imidlertid blevet henrettet i de såkaldte pavestater, fra Arnold af Brescia i 1155 til Agatino Belloma i 1870. Især i  det 19. århundrede gik det "lystigt" til. Mere end 700 blev henrettet mellem 1800 og 1870. Blandt de, som pavestaten lod henrette var filosoffen Giordani Bruno i 1600.

Blandt de mest berømte bødler var Giovanni Battista Bugatti, der begyndte som pavelig bøddel i 1796 og fungerede frem til 1865, hvor pave Pius IX pensionerede ham i en alder af 85! I alt henrettede Bugatti, den længst fungerende af alle bødler, 516 mennesker. Ud over det faste job, solgte han paraplyer til turister!


3-12-17
At den 3. december 1967 blev den første hjertetransplantation udført?
For 50 år siden, den tredje december 1967 blev verdens første hjertetransplantation udført på Groote Schuur hospitalet i Cape Topwn i Sydafrika. Kirurgholdet blev leder af Dr. Christiaan Barnard og modtager af hjertet var Louis Washkansky, 53 år. Washkansky vågnede efter operationen og nåede at tale med sin hustru og sine børn inden han døde kort tid efter, den 21. december 1967.

Allerede i 1964 havde man forsøgt at transplantere et chimpansehjerte til et menneske. James Hardy forsøgte operationen på den allerede komatøse Boyd Rush, men denne kom aldrig til bevidsthed og døde en time efter at operationen var afsluttet. Denne transplantation fandt sted på University of Mississippi Medical Center i Jackson, Mississippi.


26-11-17
At den oprindeligt hollandske koloni, New Amsterdam, kun optog en meget lille del af Manhattan?
Da hollænderne etablerede deres koloni, Nieuw Amsterdam på Manhattan, var kolonien ret lille og dækkede kun over den sydligste spids af Manhattan halvøen. Omkring 1665 nåede byen sin største størrelse under hollandsk styre med ca. 2.000 indbyggere.

Byens nordligste udstrækning blev begrænset af et voldanlæg. Voldanlægget lå, nogenlunde hvor den kendte gade Wall Street løber i dag, og nogen mener at dette netop er årsag til gadens navn. Det er dog en kendsgerning, at der aldrig har været en mur her, derimod var der i en periode en træpalisade oven på volden. I den hollandske tid hed gaden "De Waalstraat", og det kan hentyde til, at de fleste af de 30 vallonske familier, der var ombord i det første hollandske skib, der anløb byen, netop boede her, i byens udkant. Vallonere hedder "waal", mens "mur" hedder "wal" på hollandsk, og såvel engelske som hollandske gamle kort kender gaden som "de Waal Straat" ikke "Wal Straat", så måske betyder navnet simpelthen "vallonergaden". Fortet på den sydlige spids af Manhattan kaldtes Fort Amsterdam.

Længere mod nord på halvøen boede en gruppe oprindelige amerikanere (indianere) Canarsee, der tilhørte Lenape stammen (Delawares), og dem havde de hollandske kolonister i begyndelsen et særdeles udmærket forhold til. Faktisk købte de i 1626 området, hvor de anlagde kolonien, af stammen for varer til et beløb af 60 gylden (den hollandske møntsort), nogenlunde svarende til $ 24.

Fort Amsterdam, som senere skiftede navn flere gange til blandt andet Fort James, Fort William og Fort George, blev revet ned, da USA overtog området i 1783. Stenene fra fortet blev brugt til opfyldning - og dermed udvidelse af halvøens sydspids mod sydvest. Det stadig eksisterende Fort Clinton ligger netop på det opfyldte område lidt sydvest for Fort Amsterdam. hvor der gengang var hav. Fort Amsterdam lå ca. der, hvor The National Museum of the American Indian - New York ligger i dag ved siden af parken Bowling Green hvor byens første offentlige brønd blev gravet lige uden for fortet.


20-11-17
At siden 1801 har gudinden Fylla givet navn til 5 af søværnets skibe?
Fylla (eller Fulla) er en gudinde fra den nordiske mytologi. I myterne er hun tjenerinde for Odins hustru, Frigg, som hun er rådgiver for. Som Freja er hun også frugtbarhedsgudinde. Hun er kendt for altid at gå med udslået hår, som holdes sammen af et gyldent hovedbånd. Udtrykket "Fyllas Hovedbånd" var derfor i mange år en betegnelse for guld.

Den danske (dansk/norske) flåde har haft fem skibe, der var opkaldt efter gudinden. Det første var fregatten Fylla, som eksisterede mellem 1802 og 1807. I 1816 kom endnu en fregat, og der indgik i flådens tal helt frem til 1852. Den sidste fregat blev i 1863 afløst af skruekorvetten Fylla, som holdt til 1894. Det næste skib af dette navn var et inspektionsskib, som indgik i flådens tal fra 1920 til 1933. Endelig kom endnu et inspektionsskib fra 1963 til 1991. Dette sidstnævnte tilhørte Hvidbjørnen-klassen, der udover Fylla talte Hvidbjørnen, Vædderen og Ingolf.


11-11-17
At Hillerød betyder Hildis rydning?
Hillerød ligger i Nordsjælland, hvor der ligger mange byer, som alle har et navn, der ende på "rød". Denne endelse betyder "rydning i skoven", altså et skovområde hvor træerne er blevet fældet, så der kunne blive plads til at etablere en bosættelse. Byens købstadsvåben forestiller et hyldetræ. Dette skyldes at bynavnets første led oprindeligt blev fortolket som "hylde", altså et område i skoven, hvor hyldetræer blev fældet for at gøre plads til byen, eller hvor der stod hyldetræer i nabolaget. I dag mener man at første led af navnet i stedet skal forstås som en afledning af mandsnavnet "Hildis", altså "det område, som Hildis ryddede for at bygge".


4-11-17
At Skeletkysten har sit navn efter de mange hval- og sælknogler, der tidligere blev fundet her?

Skeletkysten er en del af Namib Ørkenen i den nordlige del af Namibia og den sydlige del af Angola. Tidligere blev der fundet mange hval- og sælknogler, drevet i land på kyststrækningen, som stammede fra hvalfangstindustrien, der var udbredt i den sydlige del af Atlanterhavet. I dag er "skeletterne" mest de mere end 1.000 skibsvrag som ligger på kysten. Da ørkenen breder sig mod vest ud i havet, ligger flere af disse skibsvrag i dag 500 m eller mere fra kysten inde i ørkenen.

I dag er størstedelen af Namibias del af Skeletkysten (16.000 km2) udlagt som nationalpark.


29-10-17
At jordgøgen  kan løbe op til 32 km i timen?
Jordgøgen er en fugl, der lever i det sydvestlige USA. Fuglene kan flyve i begrænset omfang, men har deres navn, fordi de oftere løber. Hastigheder op til 32 km i timen er normale, men hastigheder op til 42 km i timen er faktisk målt. Jordgøgen er altædende og spiser blandt andet slanger, også giftige så som klapperslanger, men skorpioner, taranteller, græshopper og andre insekter, firben og meget andet indgår også i kosten.

Der findes to arter, Lille Jordgøg og Stor Jordgøg. Stor jordgøg bliver normalt mellem 50 og 60 cm lang med et vingefang på omkring 60 cm. 

Den store Jordgøg er statsfugl i New Mexico og visse oprindelige amerikanske stammers overleveringer fortæller at den kommer med babyer på samme måde som vores overleveringer fortæller om storken.

I tegnefilmene om Grimm. E. Ulv og Hjulben er Hjulben (Beep Beep) en (eller ofte flere) Stor Jordgøg, mens ulven er en prærieulv, ikke en ulv.


22-10-17
At det gæliske ord Nic, der kan sættes foran efternavne, svarer for kvinder til Mac for mænd?
Det gæliske ord "mac" (ofte forkortet til mc), der typisk sættes foran efternavne i Skotland og Irland, betyder simpelthen "søn af" svarende til vores "sen. For kvinder er det tilsvarende ord "nic" som betyder "datter af af en søn af". Altså fx "Nic Lochlainn" hvis en kvinde er datter af en MacLochlainn, som så er søn af Lochlainn.

På samme måde betyder "mhic" gift med. Altså når en kvinde gifter sig med MaCDomnald bliver hun til MichDomnald. I praksis anvender man normalt ikke disse navneskift, så når en kvinde gifter sig med en MacLeod, beholder hun mandens efternavn (eller sit eget).

Ikke mindst i Irland møder man også navne som o'Toole, hvor 'o' betyder "sønnesøn af" eller "efterkommer af". Også her er det normalt, at man beholder det efternavn, man en gang har.


15-10-17
At Bajkalsøen er den største ferskvandssø i verden, målt i volumen?
Bajkalsøen ligger det sydlige *Sibirien i Rusland. Navnet kommer fra mongolsk, "Baygal Nuur", som betyder "Natursøen" eller "Den naturlige sø".

Søen er 636 km lang og dens største bredde er 79 km. Gennemsnitsdybden er 745 m og den største dybde er 1.642 m. Søen har et overfladeareal på 31.722 km2 og den rummer 23.615 km3 vand. Det svarer til mere end 20 % af verdens samlede overfaldeferskvand. Søen ligger omkring 450 m over havets overflade. Under søens "bund" er der ca. 7 km dybe aflejringer, så reelt er det meget længere ned til klippegrunden. Søen anses for at være 25 millioner år gammel, hvilket gør den til verdens ældste sø geologisk set. Søen er omgivet af bjerge på alle sider.

I og omkring søen lever 1.000 forskellige plantearter og 2.500 dyrearter. Blandt disse er Bajkalsælen, der kun lever her.  Det samme gælder for over 30 af de 65 arter af fisk, der lever i søen.


8-10-17
At navnet på bjergkæden Appalacherne er det fjerdeældste europæiske stednavn i USA?
Appalacherne eller Appalachians på engelsk, stammer oprindeligt fra spansk,Applachee som var en forvanskning af navnet på en stamme af oprindelige amerikanere som Pánfilo de Narváez mødte nær det nuværende Tallahassee på en ekspedition i 1528. Stammens navn var egentlig Apalchen, men spanierne fik altså forvansket navnet. fra at være navnet på stammen kom ordet efterhånden til at dække over i første omgang regionen som stammen boede i, og senere var det altså bjergkæden, der overtog navnet. Navnet blev givet til området af de Narvaéz den 2. juni 1528.

Kun tre stednavne givet af europæere, der fortsat er i brug, er ældre, og de stammer alle fra 1513, nemlig Florida, et navn givet givet af Juan Ponce de Leon i 1513, da han opdagede det, han troede var en ø påskedag 1513 (spansk: Pasque de Florida eller Den Blomstrende Påske). De to andre er Cape Canaveral (spansk: Cabo Cañaveral, "forbjerget med sukkerrør"), som også fik sit navn under De Leons ekspedition i 1513 og Dry Tortugas (spansk: Arido Tortugas - De Tørre Skildpaddeøer. Det spanske ord arido forklarer, hvad der menes med "tør" nemlig uden vand), som han opdagede senere samme år, da han sejlede fra Floridas østkyst til vestkysten.


1-10-17
At brombær ikke er et bær?
Brombær er ikke et bær. I hvert fald ikke i botanisk forstand, selv om de fleste opfatter det som et bær. I botanisk forstand er der tale om en såkaldt "flerfoldsfrugt", som består af små enkelte stenfrugter, som sidder på en fælles blomsterbund. Sådan!

Brombær er kendt for sine mange bagudbøjede torne, som kan gøre det til en blandet fornøjelse at plukke dem, ikke mindst i naturen. Til "havebrug" vil man ofte plante brombær espalieret op ad hegn eller lignende, så de er nemmere at komme til, og der er også fremavlet sorter uden torne.

Brombær har et højt indhold af antioxidanter, et højt fiberindhold og et højt indhold af vitaminerne C og K, og blev i gamle dage brugt som medicin mod forskellige lidelser som fx diarré og bylder, ligesom de blev brugt som slankemiddel.


24-9-17
At arapaimafisken drukner, hvis den bliver for længe under vand?
Arapaimafisken er er stor ferskvandsfisk, der lever i Amazonfloden og dennes bifloder. Arapaimaer kan blive op til 3 meter lange og veje omkring 200 kg. Historier om fisk på over 4 m og en vægt på 300 kg florerer, men disse er ikke bekræftede.

Vandet i Amazonfloden kan være meget iltfattigt, og arapaimaen kan simpelthen ikke optage tilstrækkeligt ilt gennem gællerne. Til gengæld kan de ånde luft, så ca. en gang hvert kvarter svømmer de op til overfladen og suger luft gennem munden. Denne luft ender i svømmeblæren der består af væv, der fungerer som lungevæv, og på denne måde iltes blodet. Uden denne overfladeluft vil arapaimaen dø af iltmangel. Man kan faktisk sige, at den drukner.


17-9-17
At solsystemets største måne, Jupiters Ganymedes er større end planeten Merkur?
Ganymedes er solsystemets største måne, og dermed også den største måne, der kredser omkring planeten Jupiter. Månens diameter er 5.268 km. Dette er 8 % større end Merkurs diameter. Til gengæld har Merkur den dobbelte masse af Ganymedes. Ganymedes er det største objekt i solsystemet uden nogen nævneværdig atmosfære, og den eneste måne, der har et magnetfelt.  


10-9-17
At der findes en gade ved navn Pustervig i både København og Aarhus?
Gadenavnet Pustervig findes i både København og Aarhus. I København forbinder gaden Kultorvet og Hauser Plads. Gaden blev kendt efter cirkusrevyen i 1967, hvor den blev nævnt i visen "Hvem har du kysset i din gadedør" med Daimi og Dirch Passer.

Pustervig i Aarhus forbinder Badstuegade og Rosensgade i byens latinerkvarter. Her er der fundet rester af en vikingebebyggelse fra før 800.

Oprindelsen til gadernes navn er usikker. De kan være opkaldt efter en bugt i det daværende Pommern, Putziger Wiek, men de kan også komme fra "kulpuster", der er gammelt slang for en smed.


3-9-17
At selv om gifte mænd fra amish sekten normalt har meget store fuldskæg, har de aldrig overskæg?
Som det fremgår billeder, fx på internettet, har amish mænd ofte et stort fuldskæg, men intet overskæg Dette alle de mænd, der overholder religionens "ordnung" (regler).

Som unge er amish mænd glatbarberede, da de ikke betragtes som voksne, før de er blevet gift. Når de gifter sig begynder de at lade skægget stå, og derfor er det kun gifte mænd, der har skæg. Begrundelsen for fuldskægget er, at de fleste mænd i Bibelen afbildes med skæg - selv om ingen ved om de faktisk havde et sådant. Oprindeligt anlagde man både fuldskæg og overskæg, men på et tidspunkt, mens amishfolket stadig især boede i Europa, begyndte man at forbinde overskæg med militærpersoner, se billedet til højre. Da amishfolk nægter at gøre militærtjeneste og altid har gjort det, blev de ofte forfulgt af mere militaristiske typer, ikke mindst soldater. Religionens "ældste", mente derfor, at overskægget ville forbinde dem med militær, hvilket de bestemt ikke ønskede. De forbød derfor sektens medlemmer at anlægge overskæg. Der er nogle få amisher, der ikke efterleverer reglen i dag, men alle medlemmer af den gruppe på ca. 200.000 i USA, der kaldes "Old Order Amish" gør.

Bonus info: Old Order Amish'er taler kun engelsk, når de er sammen med fremmede, ellers taler de Pennsylvania Dutch, som er en tysk dialekt. Og de betegner alle ikke-medlemmer af som sekten "English", hvilket de ikke anser sig selv for at være.


27-8-17
At 1066 er et meget vigtigt årstal i europæisk historie?
I sommeren 1066 var den norske vikingekonge Haral Hårderåde i England og forsøgte at erobre landet. Han havde besejret en angelsaksisk hær under de to jarler Edwin af Mercia og Morcar af Northumbria i den nordlige del af landet og var nu på vej syd på med sin hær. Imidlertid havde den angelsaksiske konge, Harold Godwinson samlet sin hær og drog mod nord.Den 25. september 1066 mødtes de to hære ved Stamford Bridge i det nuværende Yorkshire. Slaget endte med at angelsakserne besejrede vikingerne, og Harald Hårderåde faldt under slaget. Ialt døde ca. 4.500 af de 5.000 vikinger, der deltog i slaget. De overlevende fik lov til at rejse hjem mod at love aldrig at angribe England igen. Slaget ved Stamford Bridge betragtes som afslutningen på vikinetiden, der var begyndt med overfaldet på klosteret på øen Lindisfarne i 793. Harald Hårderåde betragtes som den sidste vikingekonge

Men der skete mere i dette år. Den normanniske hertug Guillaume, som ønskede at blive konge i England, landede med en hær på Englands sydkyst den 28. september og begyndte at rykke nord på. Harold Godwinson måtte drage syd på med sin udmattede hær for at forsvare sig mod det normanniske angreb. Mindre end tre uger efter Slaget ved Stamford Bridge, den 14. oktober 1066, mødtes den angelsaksiske hær med den normmaniske ved Hastings i Sydengland. Harolds hær var udmattet efter slaget mod vikingerne og den forcerede march mod syd, og normannerne vandt slaget, hvor Harold Godwinson blev dræbt. Hertug Guillaume blev senere kronet til konge under navnet William I, og han er i dag bedre kendt som William the Conqueror eller på dansk Vilhelm Erobreren. På samme måde som Harald Hårderåde var den sidste vikingekonge, bliver Harold Godwinson kaldt den sidste angelsaksiske konge, selv om han teoretisk blev efterfulgt af den 15-årige Edgar Ætheling, som dog aldrig nåede at blive kronet, før William blev det.

Så 1066 var året, hvor vikingetiden endte, og hvor England kom under normanniske herredømme. Normannerne var i øvrigt også vikinger - eller rettere efterkommere af de vikinger, der havde slået sig ned i Normandiet. Vilhelm var således direkte efterkommer af den Hertug Rollo (Hrolf på nordisk), der havde "fået" Normandiet som led af den franske konge omkring 911.


20-8-17
At forfatteren Greg Iles, der er meget populær i sit hjemland, USA, kun har udgivet en titel på dansk?
Greg Iles, født i 1960, er en populær forfatter af kriminal-/spændingsromaner, nogle med "overnaturlige ingredienser". Greg Ilses har udgivet 17 romaner i USA, men kun en enkelt, Black Cross fra 1995, er udgivet på dansk under titlen "I desperationens navn". Seks af romanerne har den samme hovedperson, Penn Cage, tidligere statsadvokat i Texas, i de senere bøger borgmester i Natchez, Mississippi.

Tidligere var Greg Iles medlem af rockgruppen Black Bottom Reminders, med andre kendte forfatter så som Matt Groening og Stephen King, men efter et trafikuheld i 2011, der kostede ham førligheden, er han ikke længere aktiv i bandet.


13-8-17
At Jules Vernes roman, Verdens Behersker fra 1904, foregår i Morganton i North Carolina?
I romanen Maître du monde, eller Verdens Behersker på dansk fra 1904 (oversat til dansk omkring 1970) lader Jules Verne handlingen foregå i og omkring Morganton i det vestlige North Carolina. Geografien er noget ændret, og stednavne tilpasset. Manden, der forsøger at blive verdens hersker, er Robur, som var hovedpersonen i Robur, Luftens erobrer fra 1886.

Morgantons vartegn, Table Rock forekommer i bogen og beskrives som et bjerg, der rejser sig over dalen, med med en flad top som et spisebord. Dette er dog lidt af en tilsnigelse, vil jeg mene. I romanen kaldes bjerget ikke Table Rock men Great Eyrie; formodentlig er Verne her blevet inspireret af Mount Airy, der ligger 80 miles (120 km) nordøst for Morganton i luftlinje. Romanen foregår omkring 1903, da den omtaler udbruddet af Mount Pelee på Martinique i 1902.


6-8-17
At VERONICA var navnet på en tidlig søgemaskine til internettet?
VERONICA var navnet på en søgemaskine til den såkaldte 'Gopher-protokol' som anvendtes i internettets tidlige år. En anden søgemaskine til protokollen var 'Jughead'. Begge søgemaskiner var navngivet efter personer i tegneserien Archie (på dansk Arkibald). Veronica Lodge var Archies kæreste, og Jughead Jones (Nupper på dansk) var hans bedste ven. ARCHIE var navnet på en søgemaskine til 'FTP-protokollen' og skaberen af denne søgemaskine fastholdt at navnet intet havde med tegneserien at gøre, men var en forkortelse for Archive Index. Dette forhindrede imidlertid ikke skaberne af de to andre søgemaskiner i at opkalde dem efter personer i tegneserien

Senere fik Veronica et såkaldt backronym (i modsætning til akronym), altså et navn, der var skabt til at passe til "forkortelsen": Very Easy Rodent Oriented Net-wide Index to Computerized Archives. Rodent refererede til Gopher, der betyder "jordegern", men som har lydlighed med "gofer", der betyder en stik-i-rend-dreng; altså en der hjælper med at finde ting og så videre.


30-7-17
At den første udgave af Kraks Vejviser udkom i 1770?
Den bog, vi i dag kender som Kraks Vejviser udkom for første gang i 1770, og dermed er den verdens ældste vejviser. Den blev oprindeligt udgivet af en man ved navn Hans Holck. Navnet Kraks Vejviser opstod i 1862, da Thorvald Krak overtog udgivelsesopgaven.

Ud over at være en vejviser indeholdt de første udgaver også god råd om skik og brug, fx kunne man læse, hvor længe det var passende, at man sørgede over afdøde familiemedlemmer og så videre. Samtlige udgaver fra 1770 til 1969 er digitaliseret og kan findes via Københavns Biblioteker. Nogle får af de nyeste årgange er endnu ikke lagt på nettet. De første årgange kan man kun bladre i, men fra 18768 og frem, er det muligt at lave søgninger.


2-7-17, 9-7-17, 16-7-17 og 23-7-17
Ingen opdatering grundet ferie


25-6-17
At Matterhorn på grænsen mellem Schweiz og Italien er et af de sværeste bjerge i Europa at bestige?
Undtagelsesvis er mit spørgsmål ikke helt korrekt formuleret. Matterhorn som sådan er ikke særligt vanskelig at bestige. I sommersæsonen forsøger op mod 150 bjergbestigere hver dag, og de fleste lykkes med forehavendet.

Det er Matterhorns (4.478 m) nordside, der er meget vanskelig og regnes blandt de tre vanskeligste bjergsider at bestige i Europa. De to andre er nordsiden af Eiger (3.970 m) i Schweiz og nordsiden af Grandes Jorasses (4.208 m) på grænsen mellem Italien og Frankrig. Grand Jorasses er en del af Mont Blanc massivet.

Siden den første bestigning af Matterhorn i 1865 er over 500 døde i forsøg på at bestige bjerget og der dør ca. 12 om året. Nordsiden blev første gang besteget i 1931.


18-6-17
At det største elektronikfirma i verden, målt efter antal ansatte er taiwanesiske Foxconn?
Foxconn eller Hon Hai Precision Industry Co., Ltd, der har base i Taiwan, har 1.300.000 ansatte. Firmaet fremstiller elektroniske komponenter og produkter efter kontrakt med andre elektronikfirmaer som fx Apple og Nokia m.fl. Blandt de produkter, som firmaet fremstiller for andre er iPad, iPod og IPhone for Apple, PlayStation 3 og PlayStation 4 for Sony, XBox One for Microsoft, Wii og 3DFS for Nintendo og Blackberry for Blackberry Mobile. Firmaet er berygtet for sine dårlige arbejdsforhold, ikke mindst på fabrikkerne i Kina, for der er adskillige tilfælde af selvmord blandt de ansatte.

De næste firmaer målt efter antal ansatte er IBM med 380.000 ansatte, Samsung med 319.000 og HP med 287.000. Målt i omsætning er Foxconn nummer 3 med en omsætning på 141 milliarder dollars (2015) efter Apple med 234 milliarder og Samsung med 177 milliarder. Lige efter Foxconn kommer Amazon med en omsætning på 136 milliarder dollars. Til gengæld har Amazon "kun" 230.000 ansatte. Apple, der har den største omsætning har til gengæld kun 115.000 ansatte.

Også den største markedsværdi tilfalder Apple med 596 milliarder dollars. På andenpladsen kommer et firma med det ret ukendte navn Alphabet Inc., som har en markedsværdi på 534 milliarder. Dette firma har en omsætning på 90 milliarder og 62.000 ansatte. Selv om firmanavnet er ukendt, står det bag andre, der betydeligt mere kendte, da det blandet andet er moderselskab for Google og en række tidligere Google datterselskaber.

Som kuriosum kan jeg tilføje at den højeste omsætning blandt alle firmaer i verden tilfalder supermarkedskæden Walmart med en årlig omsætning på 486 milliarder dollars. Kæden har også flest ansatte med 2,3 millioner.


11-6-17
At den 10. juni 1967 var sangen Respect med Artha Franklin nummer 1 på den amerikanske hitliste?
P
å Billboards Hot 100 liste fra 10. juni 1967 var Aretha Franklin nummer 1 med sangen "Respect". Den var også nummer 1 ugen før, hvor den havde afløst "Grovin" med Young Rascals. Ugen efter, altså den 17. juni, var "Grovin" tilbage på førstepladsen.

Året 1967 begyndte og sluttede med The Monkees. Årets første seks uger besatte de førstepladsen med "I'm a Believer", som allerede erobrede førstepladsen den sidste uge af 1966. I december 1967 havde gruppen fire uger på toppen med "Daydream Believer", men på årets sidste hitliste den 30. december, blev dette nummer afløst af The Beatles med "Hello, Goodbye".

I England var førstepladsen besat af Procul Harums "A Whiter Shade of Pale", som overtog førstepladsen den 4. juni og holdt den  i seks uger inden den blev afløst af The Beatles med "All You Need is Love", som fik tre uger på førstepladsen. Også i Danmark var "A Whiter Shade of Pale! nummer 1.


4-6-17
At sangen Lili Marleen blev nydt af såvel aksemagternes som de allieredes tropper under 2. Verdenskrig?
Lili Marleen er en tysk kærlighedssang skrevet som et digt i 1915 af Hans Leip. I 1938 blev digtet sat i musk af Norbert Schultze og indsunget på plade af Lale Andersen i 1939. I 1944 blev den indsunget af Marlene Dietrich i det, der nok er den mest kendte version. Denne version blev indspillet på både engelsk og tysk. Den tyske version var initieret af den amerikanske efterretningstjeneste OSS som en del af den undergravende virksomhed man rettede mod de tyske tropper. Dietrich, der boede i USA under hele krigen, var en af de få kunstnere, som medvirkede i den såkaldte muzak-kampagne, der vidste at hun arbejdede for OSS.

I England blev sangen indspillet at vel krigens største "sang-darling" Vera Lynn, kendt som "The forces sweetheart". Hendes version kan høres her. Vera Lynn blev født i marts 1917 og levet stadig selv hun ikke længere optræder. Hun udgav sit seneste album i marts 2017, en opsamling af hendes gamle numre, men hun har ikke optrådt siden 2005.


28-5-17
At den første mølle ved Mølleåen, som vi kender navnet på, er Nymølle?
Navnet Nymølle som betegnelse for en mølle ved Mølleåen nord for København kendes tilsagte frs 1300-tallet, men hvornår møllen blev anlagt vides ikke. Først fra 1400-tallet kendes navne på andre møller Folevad (i dag Fuglevad), Brydæ (i dag Brede) og Ørewaz (i dag Ørholm). Navnet Nymølle antyder dog, at der må have eksisteret andre møller tidligere. Det kan være nogle af de, vi først kender navne på fra en senere tid, eller det kan være møller hvis navne er gået i glemmebogen i dag.

Vi ved at der har ligget mindst ni møller langs Mølleåen. Frederiksdal Mølle lå hvor nu Frederiksdal Sluse ligger. Lyngby Nordre Mølle findes endnu ved Lyngby Hovedgade. Også Lyngby Søndre Mølle liggere på Lyngby Hovedgade. I modsætning til den nordre mølle havde Søndre Mølle ikke noget vandhjul, men blev drevet af en turbine inde i møllebygningen. Bygningen, der rummede Fuglevad vandmølle eksisterer endnu, men møllen blev nedlagt og erstattet af en vindmølle omkring 1830. Vindmøllen eksisterer endnu og er den eneste bygning på Frilandsmuseet, der står på sin oprindelige plads. Brede Mølle skaffede vandkraft til Brede Værk og klædefabrikken her. Ørholm Mølle var en kornmølle, ved Nymølle lå en Våbenfabrik. Stampemøllen var oprindeligt en kornmølle, men senere blev der indrettet et såkaldt valkeværk, hvor uld blev vaflet til klæde. Navnet stammer fra den måde, man valkede stoffet på, ved at møllen løftede tunge stolper, som så ved deres egen vægt "faldt ned og stampede" stoffet. Raadvad Mølle var oprindeligt en krudtmølle og en våbenfabrik. Den sidste mølle ved åen inden udløbet i Øresund, var Strandmøllen, der var en papirmølle. Også denne blev dog senere ændret til en valkemølle.

Som supplement skal lige nævnes, at såvel Fuglevad (Folevad) som Raadvad har deres navne på grund af den lugt, der var omkring møllerne. Både "råd" og "fole" betyder rådden, og betegnelserne opstod fordi store mængde blade som samlede sig ved vadestederne, hvor de lå og rådnede op.


21-5-17
At Jensen ikke længere er det mest almindelige efternavn i Danmark?
Ved den seneste optælling fra januar 2017 var der 251.318 personer i Danmark, der hed Jensen til efternavn, men dette blev overgået af 252.041 personer, der hed Nielsen. Nummer 3 på listen var Hansen, og vi skal ned til nummer 19 for at finde et navn, der ikke ender på 'sen". Her fin de vi nemlig Møller med 30.024. Allerede på 20. pladsen kommer der dog et 'sen' navn igen, Mortensen.

Det mest almindelige fornavn til drenge i 2016 var Noah og til piger Sofia. Ser vi på hele befolkning hed flest piger/kvinder Anne og flest mænd/drenge hed Peter. Det mest almindelige dobbeltnavn til piger var Anne Marie og til drenge Poul Erik. Hos pigerne er det interessant at de ni første fornavne på listen alle slutter med 'a': Sofia, Freja, Alma, Laura, Ida, Clara, Ella, Anna, Emma og på en 10, plads følger Josefine. 


14-5-17
At Ejderen tidligere blev kaldt Døne?
Ejderfloden, der i mange år var Danmarks sydgrænse, blev i "fordums tid" kaldt Døne, Døhne eller Dine. Det kan man læse i bind 1 af Den Danske Atlas, udgivet i 1763. Forfatteren til Danske Atlas fortæller at en mand ved navn Leibnitz mente. at det var denne betegnelse for floden, som havde givet Danmark sit navn. Denne holdning forkastes dog "retteligen af den lærde Hr. E. J. de Westphal" som atlasforfatteren skriver.

Den afdøde forfatter Peter Grove mente, at navnet "Døne" stammer fra de folkeslag som indvandrede i Slesvig  og Angel i Folkevandringstiden. Nogle af disse folkeslag skulle stamme fra  områder i ved den østlige Østersø, og de skulle så have opkaldt stednavne i deres nye hjemland efter stednavn i det område de kom fra. Døne således efter efter Dvina (i dag Daugava) i Letland.


7-5-17
At 10. maj er Buddhas fødselsdag i henhold til den buddhistiske kalender?
Buddha eller som han egentlig hed, Prins Siddhartha Gautama, blev født mellem 400 og 500 år før vor tidsregning. Hverken hans præcise fødselsår eller -dag er kendt i dag. Fødselsdagen fejres på forskellige dage forskellige steder i verden, hvilket skyldes, at man anvender forskellige kalendere. Da månederne ikke ligger fast, skifter datoen også i forhold til vores kalender.

I Sydøstasien fejres dagen i 2017 den 10. maj (fuldmåne i måneden Vaisakha i buddhisternes kalender). I den østlige del af Asien (bortset fra Japan) blev fødselsdagen i år fejret den 3. maj (den 8. dag i den fjerde måned i den kinesiske månekalender). I Japan, hvor man bruger den gregorianske kalender som hos os, er fødselsdagen fastsat til den 8. april, og i Taiwan har man siden 1999 fejret fødselsdagen den 2. søndag i maj.


30-4-17
At Thomas Alva Edison i sit liv udtog 1.093 patenter?
Thomas Alva Edison bliver ofte regnet for at have opfundet glødelampen, den elektriske pære, hvilket han ikke gjorde!  Har forbedrede en opfindelse som 22 andre opfindere allerede havde gjort - uafhængigt af hinanden. Til gengæld opfandt Edison altså masser af andre ting.

Blandt Edisons patenter var kinetografen (et kamera til at optage levende billeder), kinetoskopet, som kunne fremvise levende billeder, en telegraf, der kunne udskrive telegrammer, en bremse til elektromotorer, elektriske lysekroner, et telefonapparat, fonografen, (grammofonens forgænger), diktafonen, et elektrisk lokomotiv, en malmknusemaskine og altså meget andet

Mange af hans patenter var forbedringer af egne eller andres opfindelser, og han havde derfor ofte mange patenter på noget, der grundlæggende var samme opfindelse.


23-4-17
At det engelske mål, "furlong" er så langt som en okse kan pløje uden at holde pause?
Furlong er et historisk mål, som tidligere blev brugt i engelsktalende lande. I dag bruges det stort set kun i forbindelse med hestevæddeløb i engelsktalende lande som Storbritannien, Canada og USA, hvor et løbs længde opgives i furlongs. I Australien, bruger man metersystemet også i væddeløbssporten.

Udtrykket kommer fra det gamle engelske ord "fuhr" (moderne engelsk: "furrow"), der betyder fure, som i en plovfure, og et andet gammelt ord, "lang", som betyder lang. Altså en fure lang. Når man pløjede med okser, var det en fordel med lange, lige plovfurer, da oksespandet ikke var nemt at vende. En kort fure var bedre rent dræningsmæsigt, men lange furer var nemmere og hurtigere at lave. Når okserne skulle have pause, vendte man dem samtidigt, og den distance, de havde pløjet, kaldte man så en "fuhr lang" eller på dansk en "fure lang". Udtrykket blev så senere forvansket til furlong. En furlong er 660 fod eller 220 yards (eller 40 rods eller 10 chains). I moderne mål er en furlong ca. 201,7 meter.

De to andre mål, jeg nævnte ovenfor, er også gamle mål fra landbrugsverdenen i England. En "rod" var oprindeligt længden på den stang, der gik fra ploven til oksens træktøj, svarende til 5,5 yards. En chain var 66 fod/22 yards. Også andre gamle mål har deres udgangspunkt i pløjning med okser. Således målet "acre" som fortsat anvendes som arealmål i både Storbritannien og ikke mindst USA. En acre var simpelthen det areal, som en mand med én okse kunne pløje i løbet af en dag. Det var oprindeligt et område på en chain gange en furlong, eller ca. 4.047 m2, altså knap en halv hektar.

Andre interessante mål fra fortiden er en "oxgang", som var det areal, som en mand kunne pløje med en okse på en pløjesæson, typisk omkring 15 acres, men det varierede lidt fra landsby til landsby. En "virgate" kunne pløjes med to okser på en sæson, og en "carucate" kunne pløjes med otte okser på en sæson.

Også det gamle danske mål, "en tønde land" kom fra landbruget, som navnet antyder. Det svarede til det areal, der kunne tilsås med en enkelt tønde sædekorn. E€n tønde land svarer til 5.516 m2, altså lidt mere end en acre.


16-4-17
Ingen opdatering grundet påske.


9-4-17
At Schweiz har fire officielle sprog?
Schweiz, er en konføderation af 26 selvstændige kantoner, hvis grundlag går helt tilbage til 1291, hvor tre landkommuner, Uri, Schwyz (der har givet navn til hele landet) og Unterwalden indgik en aftale om at sikre fred langs de vigtige handelsruter gennem bjergene. Frem til 1353 voksede antallet til otte, som i dag er kendt som "Det gamle Edsforbund". Den legendariske frihedshelt, Wilhelm Tell (ham, som Gioachino Rossini skrev en opera om, hvoraf de fleste nok kun husker ouverturen) stammer fra kantonen Uri.

Landet har fire officielle sprog. De fleste kender de tre, nemlig tysk, fransk og italiensk, mens det hos mange nok kniber mere med det fjerde, nemlig rætoromansk. Sidstnævnte sprog stammer fra vulgærlatin og sproget er beslægtet med andre ret ukendte sprog som ladin og friulisk, der begge tales i områder i Dolomitterne i Norditalien. Retoromansk tales primært i kantonen Graubünden i det sydøstlige Schweiz, hvor ca. 14 % af befolkningen har det som førstesprog. 


2-4-17
At i North Carolina kan en landsby sagtens have mange flere indbyggere end en by?
I USA defineres byernes betegnelse normalt ud fra byens størrelse, så en "town" er mindre end en "city", men større end "village", uden at de dog sætter antal på, hvor mange indbyggere, der skal være, for at en bebyggelse kan regnes til en bestemt kategori.

Sådan er det imidlertid ikke i North Carolina. Her er det det lokale bystyre, der selv bestemmer, hvordan deres by skal kategoriseres. Derfor man kan fx opleve at såvel Askewville i Bertie County med 241 indbyggere som Boone i Watagua County med 17.000 indbyggre er towns, mens Saluda i Polk County med 713 indbyggere er en city, og Flat Rock i Henderson County med 3.100 indbyggere en en Village. 


26-3-17
At den store amerikanske natsommerfugl, Oculea Silkemøl, lever mindre end en uge som voksen?
Oculea Silkemøl er en stor natsværmer, der lever i New Mexico, Arizona og dele af Texas i det sydvestlige USA. Den har et gennemsnitligt vingefang på 15 cm. Selv om der er tale om natsommerfugle, blev billedet til venstre taget en tidlig morgen i det nordlige Arizona, hvor sommerfuglen nok endnu ikke var gået i seng. Hannerne har meget buskede antenner, hvor hunnernes er langt mindre buskede.

Som larve gennemgår sommerfuglen fem stadier, hvoraf det sidste er puppestadiet. Når de er klar i juni til august, kommer de ud af pupperne, altid om eftermiddagen, når luften er varmest. Sent om aftenen eller tidligt næste morgen vil de så parre sig. De næste aftener lægger hunnen 5-8 æg på deres værtsplaner, typisk arter af eg og valnød, der findes i deres leveområde. Hannen parrer sig med nye hunner i hele dens levetid.

Da deres munddele er reducerede efter forvandlingen, spiser de intet som voksne, og efter 5-6 dage dør de.

Som kuriosum kan nævnes, at der i USA findes knap 900 forskellige arter af dagsommerfugle, men mere end 12.000 arter af natsommerfugle.


19-3-17
At Basilique Nationale du Sacré-Cœur på Koekelberg i Bruxelles er verdens 5. største kirke?
Basilique Nationale du Sacré-Cœur også kendt som Koekelbergbasilikaen på grund af dens placering er en af verdens største kirkebygninger. Kirken ligger p åen bakke i Koekelbergkvarteret i Bruxelles i Belgien. Byggeriet blev påbegyndt i 1905 på foranledning af Kong Leopold d. 2. Først i 1970 stod kirken færdig. Oprindeligt var kirken planlagt som en neogotisk bygning, men undervejs ændrede man holdning, og kirken endte med at blive bygget i art deco stil, med indslag af neobyzantinsk stil, og regnes ofte som den søtrste art deco bygning i verden.

Kirken er romersk-katolsk og der forrettes gudstjenester på både fransk og flamsk. Desuden bruges kirken til konferencer, udstillinger og koncerter. I kælderen findes en restaurant og kirken er også hjemsted for en katolsk radiostation.

Bygningen er 89 m høj (til toppen kuplen, som har en diameter på 33 m). Den er 164 m lang udvendigt og den centrale skib er 141 m langt. Kirkens største bredde er 108 m, og kirken har plads til 3.500 kirkegængere.

Blandt de, der har været med til at udsmykke kirken, er den dansk-belgiske billedhugger Harry Elstrøm (1906 - 1993). Hans skulpturer i kirken regnes som hans hovedværker.


12-3-17
At "De syv Søstre" er en betegnelse for 7 amerikanske universiteter for kvinder?
"Syv Søstre" eller rettelig "Seven Sisters" er en fælles betegnelse for syv private kvindeuniversiteter i det nordøstlige USA. De syv universiteter er alle grundlagt mellem 1837 og 1889. Universiteterne er (grundlæggelsesåret anført i parentes):

Mount Holyoke College i South Hadley, Massachusetts (1839)
Vassar College i Poughkeepsie, New York (1861)
Wellesley College i Wellesley, Pennsylvania (1875)
Smith College i North Hampton, Massachusetts (1875)
Radcliffe College i Cambridge, Massachusetts (1879)
Bryn Mawr College i Bryn Mawr, Pennsylvania (1885)
Barnard College i Morningside Heights på Manhattan i New York (1889)

Vassar har siden 1969 også optaget mænd. Radcliffe optager ikke længere såkaldte "undergraduates", og har ikke gjort det siden nabouniversitetet Harvard åbnede sine døre for kvinder i 1975. "Graduate" studerende kan fortsat optages på Radcliffe. De øvrige fem er fortsat rene kvindeuniversiteter.

Målt i elevtal er Smith College størst med 2.700 elever, Bryn Mawr er mindst med 1.229. Da kvinderne fra Radcliffe går på Harvard, er der ingen tal herfra.

Navnet "De syv søstre" skal ses som en parallel til de mandlige universiteter, der tilhører Ivy League. Begge grupper fik deres navn i 1927. "De syv Søstre" ses også omtalt som "The Heavenly Seven" og "Daisy Chain".


5-3-17
Ingen opdatering grundt rejse


26-2-17
At en gang rundt om koret i en kirke kaldes en koromgang?
Der er egentlig ikke så meget at forklare. En gang rundt om koret i en kirke kaldes simpelthen en koromgang, fordi den går rund om koret. På engelsk hedder en koromgang "ambulatory", på svensk "ambulatorium". Begge dele kommer fra latin, "ambulatorium", der bogstaveligt betyder "et sted, hvor man går".

Det danske ord, "ambulatorium", som anvendes inden for sundhedsvæsenet kommer fra latin "ambulatorius", som betyder "den, der går omkring" eller "den omkringvandrende" og hentyder til, at patienterne ikke er indlagt, men kommer til undersøgelse, behandling og/eller kontrol og så tager hjem igen.


19-2-17
At en femtedel (20 %) af alt det ferskvand, som ledes ud i havet gennem floder, kommer via Amazonfloden?
Amazonfloden regnes af nogle som verdens længste flod, andre mener, at det er Nilen. Det afhænger af, hvordan man måler. Nilens længde opgives normalt til at være godt 6.800 km, mens Amazonfloden måles til 6.990 km. Der er dog nogle geografer, som regner den for kortere, fordi de ikke måler hele flodens "nye længde" med. Tidligere mente man at kilden var Apurimacfloden, men i dag er man blevet opmærksom på, at flodens egentlig "ophav" er floden Mantarro, der udspringer i 5.220 meters højde over havet i Andesbjergene i Peru. Da denne er længere end Apurimac, betyder det, at Amazonfloden er blevet nogle hundrede kilometer længere end man tidligere har regnet den for at være.

Amazonfloden løber ud i Atlanterhavet i det, der kaldes Rio del Mar (Flodhavet), og der er uenighed om dens længde, er der ingen uenighed om, at det den vandrigeste flod i verden. Floden afvander et område på over 7 millioner km2, hvilet er det største afvandingsområde for nogen flod. Ved mundingen udleder den i gennemsnit 209.000 m3 vand i Atlanterhavet hvert sekund. Hvor floden løber ind i Brasilien, medfører den allerede mere vand end nogen anden flod, og dette tal skal ganges med fem, før floden når udløbet. Vandet tilføres fra over 1.100 bifloder - foruden fra oven i form af regn. De 209.000 m3 er mere end de syv næste floder tilsammen udleder. Disse floder er Congo i Vestafrika (41.000 m3/sek), Ganges i Indien, Orinoco i Sydamerika, Yangtze i Kina, Rio de la Plata i Sydamerika, samt Yenisei og Lena, begge i Rusland. Og så må det ikke glemmes at Madeira, Negro og Japura alle leder mere vand ud end flere af de andre, men de er bifloder til Amazonfloden og leder således ikke vand direkte ud i havet. Sjovt nok leder den længste/næstlængste flod, Nilen, kun 2.800 m3 i sekundet; 75 gange mindre end Amazonfloden.

Et kuriosum er, at før den samlede landmasse, Gondwanaland brød op for omkring 184 millioner år siden på grund af kontinentaldriften, var Congofloden efter al sandsynlighed en biflod til Amazonfloden.


12-2-17
At tegningen af en mand, der kigger over et plankeværk eller en mur og teksten "Kilroy was here" ikke oprindeligt hørte sammen?
I hvert fald i min generation (de oldgamle) var tegningen af en mand med en stor næse, der kigger over et plankeværk eller en mur, hvor også hans fingre er synlige, og den tilhørende tekst "Kilroy was here" meget populær, og vi tegnede den selv alle vegne.

Graffitien, som det jo faktisk var, opstod tilsyneladende i hen mod slutningen af 2. Verdenskrig, da amerikanske tropper rykkede frem gennem Europa. Ifølge rygtet mødte de fremrykkende tropper alle steder, de kom, denne tegning, men sandheden er nok, at det var soldaterne selv, der tegnede den. En historie fortæller dog, at den blev tegnet af et medlem af den rekognosceringsstyrke som kom før de egentlige tropper, men dette kan ikke bekræftes og forklaringen lyder usandsynlig, da der simpelthen blev fundet for mange tegninger til, at den kan være sand. Snarere blev der tegnet nogle få tegninger, måske af en enkelt person, som så senere blev kopieret af mange soldater under fremrykningen.

Ingen ved med sikkerhed, hvem Kilroy var, hvis han overhovedet eksisterede, men flere ægte Kilroys er blevet bragt i spil. Mest sandsynlig lyder forklaringen om, at det skulle være James J. Kilroy, der døde i 1962. Kilroy var under 2. Verdenskrig skibsinspektør, og inspicerede nybygninger på mange amerikanske værfter. For at vise, at han havde været der og inspiceret, skrev han "JJ Kilroy was here" i de rum, han inspicerede. Når denne forklaring regnes som sandsynlig skyldes det, at teksten også blev fundet på indersiden af dobbelte skotter, hvor ingen havde adgang mellem bygning og ophugning af skibene. James Kilroy indrømmede aldrig selv, at han var ophavsmanden. Og der er da også andre eksempler på "Kilroys", som der kunne være tale om. Et af disse går ud på, at "forfatteren" var en Sergent James Maloney, der skrev det til ære for sin ven, Sergent Francis J. Kilroy, der var blevet syg og hospitalsindlagt inden hans regiment skulle udsendes. Mens Kilroy var indlagt skrev Maloney en seddel på kasernens opslagstavle med teksten "Kilroy will be here next week". Da regimentet blev sendt til Europa nogen tid senere (med Kilroy aktiv igen) fortsatte Maloney med at skrive den korte version rundt omkring, hvor regimentet nåede frem. Francis Kilroy, skrev den imidlertid kun selv en eller to gange. Denne sidste forklaring blev bekræftet af Francis Kilroy i november 1945. Alligevel tror de fleste dog på skibsinspektør James Kilroy som ophavsmanden.

Teksten er altså amerikansk og stod oprindeligt alene uden tegning. Figuren derimod er engelsk. Her blev den kaldt Mr. Chad og optrådte ofte i forbindelse med klager over krigstidens rationeringer, med tekster som "Wot - No sugar" eller noget i samme stil. Denne figur blev ofte tegnet med hår, der lignede et spørgsmålstegn. På et eller andet tidspunkt må Chad have mistet sine klager over rationeringen, og i stedet blevet tillagt Kilroy-teksten. Hvornår vides ikke, men sandsynligvis engang noget efter invasionen i Normandiet, hvor engelske og amerikanske tropper arbejdede side om side. Chad optrådte dog som sig selv, også efter krigen, hvor man blandt andet så ham på tog i Østrig med teksten "Wot, no Führer" og i England på en væg i parlamentsbygningen efter Labours valgsejr i 1945 "Wot, no tories"

Et rim siges at være blevet fundet på en mur, da tropperne nåede Berlin:

I clap my hands and I jump for Joy
As I was here before Kilroy.

Nedenunder var der tilføjet med en anden skrift

Sorry friend to break your joke
I was here, but my pencil broke!

Denne historie har nok intet på sig, men verset blev offentliggjort i 1955 i en bog med sære rim.

Det engelsk band The Move indspillede i 1968 nummeret Kilroys was here, Slåbrok Band indspillede en et lignende nummer på dansk i 1978, og det amerikanske band Styx, indspillede i 1983 et album med samme titel.


5-2-17
At Rudolf Diesel, opfinder af dieselmotoren, var født i Paris og forsvandt sporløst i 1913?
Trods sit tyske navn, og det at han var tysk statsborger, blev Rudolf Diesel faktisk født i Paris i 1858. Hans forældre var tyske indvandrere fra Bayern. Da den fransk-prøjsiske krig brød ud i 1870 blev familien sammen med mange andre tyske indvandrere tvunget til at forlade Frankrig. Familien slog sig ned i London. Som 12-årig blev Rudolf saf sin mor endt til Augsburg, hvor han skulle bo hos sin tante og onkel for at lære at tale flydende tysk, hvilket han ikke kunne på det tidspunkt.

Senere blev han optaget på Münchens Polytekniske Skole, hvorfra han blev uddannet som ingeniør. I 1880 vendte han tilbage til Paris, hvor han samarbejdede med sin tidligere professor fra München, Carl von Linde, om at udvikle køleteknik. Et år efter var han leder af fabrikken. Efterhånden blev han dog mere interesseret i motor end i køleteknik og isfremstillng.I 1890 flyttede han til Berlin med kone og børn, og i 1893 udtog han to patenter på det, der skulle blive kendt som dieselmotoren. Tanken var, at denne motor skulle erstatte dampmaskinen og den såkaldte Otto-motor, udviklet af Nikolaus Otto nogle tidligere. Diesel mente ikke at de to typer maskiner var tilstrækkeligt energieffektive.

Rudolf Diesel forsvandt sporløst  fra en færge mellem Antwerpen og England i 1913, da han var på vej til en konference i London. Meget tyder på at han begik selvmord, men diverse konspirationsteoretikere mener, at han blev myrdet af konkurrenter eller af militære årsager. Om aftenen den 28. september omkring kl. 22.00 trak han sig tilbage til sin kahyt og gav stewarden besked om, at han ville vækkes kl. 6.15 næste morgen. Da tiden for hans bestilte vækning kom, var hans kahyt tom, og ingen havde sovet i hans seng. Hans natskjorte var lagt frem på sengen og hans ur placeret, så han ville kunne se det fra sengen. Hans hat og hans nydeligt sammenfolde overfrakke blev fundet ved rælingen på agterdækket. Inden afrejsen havde han givet sin hustru en taske med besked om, at hun først måtte åbne den ugen efter. Tasken rummede nogle papirer, der viste at familiens bankkonti stort set var tømt. Til gengæld lå der 200.000 mark (ca. 8 millioner danske nutidskroner) i tasken. I hans dagbog, som han havde med på rejsen, var der på datoen 29. september, den dag han forsvandt, tegnet et stort kors. Et lig blev 10 dage senere fundet og bjærget af et hollandsk skib nær Norges kyst, men var gået i opløsning og kunne ikke identificeres, og da hollænderne på grund af ligets fremskredne forrådnelse ikke kunne havde ombord, blev liget begravet til søs. Inden da var dog bjærget nogle genstande, blandt andet et pilleetui, en lommekniv, en tegnebog mm. som Diesels søn senere identificerede som tilhørende hans far. En anden båd fandt den 11. oktober et lig nær floden Scheldt i Nordfrankrig et lig, som finderen mente var Diesel, men på grund af hårdt vejr kunne man ikke få liget ombord.


29-1-17
At Store Kattinge Sø nordvest for Roskilde ikke er en naturlig sø
Det, der i dag kaldes Store Kattinge Sø var indtil 1300-tallet en del af Roskilde Fjord, nærmere bestemt en fjordarm fra det, der i dag kaldes Kattiinge Vig. I 1300-tallet anlagde man en dæmning på tværs af fjordarmen, og den inderste del blev derved afskåret fra havet og blev til de nuværende søer, Store Kattinge Sø og Lille Kattinge Sø. Dæmningen blev opført i forbindelse med bygningen af Nebbe Slot, som tilhørte medlemmer af Hvide-slægten. I dag er slottet forsvundet, men et voldsted viser, hvor det lå. I forbindelse med opførelsen af slottet og dæmningen blev en vandmølle opført, der hvor nu Sankt Hans Hospital ligger.

Da slottet ikke længere var i brug lukkede også vandmøllen. I 1700-tallet lavede man en sluse i dæmningen, og der blev nu igen opført en vandmølle. Møllen blev senere til Kattinge Værk, hvorfra nogle af bygningerne stadig eksisterer. Møllen har leveret vandkraft til en stampemølle, en grynmølle og en cellulosefabrik.

Store Kattinge Sø er i dag 71 hektar og ejes af Skov- og Naturstyrelsen. Søen er kun ca. 1 meter dyb i gennemsnit. Kornerup Å løber gennem både Lille og Store Kattinge Sø på vej mod sit udløb i Kattinge Vig.

Store Kattinge Sø er kendt for de mange troldænder, der i vinterhalvåret hviler sig i søen om dagen efter at de har indtaget føde i fjorden om natten.


22-1-17
At Orange Blossom Special både er navnet på en sang og et tog?
Sangen Orange Blossom Special blev skrevet tilbage i 1938 af violinspilleren Ervin T. Rouse. Han lavede selv den første indspilning af nummeret med sin bror, Gordon, i 1939. I dag er den nok den mest indspillede countrysang overhoved, og regnes som countrymusikkens "nationalsang". I mange år blev man simpelthen ikke hyret som violinspiller til countrymusikfestivaller (især i genren Bluegrass), hvils man ikke kunne spille The Special.

Blandt de, der har indspillet sangen er Johnny Cash, The Country Sisters, Charlie Daniels, Steve Martin, Charlie McCoy, Electric Light Orchestra og mange andre.

Toget, som sangen handler om, var et luksuspassagertog tilhørende Seaboard Airline Railroad, der kørte i vintermånederne mellem New York City  og West Palm Beach i Florida mellem 1925 og 1927. Fra 1927, da jernbanen blev anlagt hele vejen til Miami, kørte toget her til, en tur på 2.136 km. I 1953 ophørte driften af ruten, som også havde været afbrudt under 2. Verdenskrig, da vogne og lokomotiver blev brugt til transport af krigsmateriel og personnel.

Sporene, toget benyttede, blev ejet af Pennsylvania Railroad (New York City til Washington DC), Richmond, Fredericsburg and Potomac Railroad fra Washington DC til Richmond og Sebaoard Airline Railroads egne spor fra Richmond til Miami. Den sidste del af turen gik via Raleigh, North Carolina, Columbia, South Carolina og Savannah, Georgia. Ervin Rouse så toget på stationen i Jacksonville,  Florida, og det inspirerede ham til sangen.

Toget var ikke oprindeligt strømlinet, men bestod af helt almindelige "Pullmanvogne" i form af sovevogne, spisevogne og almindelige kupevogne. Selskabet havde dog også en serie af strømlinede tog, Silver Meteor, Silver Star og Silver Comet, der alle var sølvfarvede, men de kørte ikke på denne rute. Måske er Rouse også blevet inspireret af disse eller af Chicago, Burlington and Quincy Railroads tog Twin Cities Zephyr, som var på gæstevisit i Florida i 1935.


17-1-17
At Namtsosøen i Tibet er den højest beliggende saltsø i verden?
Namtsosøen, eller Lake Namtso på engelsk, Tenger Nuur på mongolsk) ligger i del selvstyrende region Tibet i Den kinesiske Folkerepublik. Søen, der er den største i Tibet ligger 4.718 m over havets overflade i Nyenchen Tanglha bjergkæden. Den har et overfaldeareal på 1.920 km2. Gennemsnitsdybden er 33 m mens den største dybde er 125 m. Det mongoslek navn betyder "Den himmelske Sø".


8-1-17
At Charlotte i North Carolina er det største metroområde i USA, der ikke har en zoologisk have?
Charlotte i det sydlige North Carolina er statens største by. De 800.000 indbyggere gør den til den 17. største by i USA. I det såkaldte metroområde er der ca. 2,3 millioner indbyggere, og det betyder, at det er det 22. største metroområde i USA. Et metroområde kaldes på dansk et storbyområde. Byen og metroområdet har mange kulturelle tilbud i form af museer, teatre, koncert og ballet mm., foruden diverse festivaler og masser af sportshold i de forskellige ligaer i USA. Således har byen hold i NFL (Carolina Panthers), NBA (Charlotte Hornets), MLL (Major League Lacrosse) (Charlotte Hounds, og desuden hold i lavere divisioner i ishockey, baseball, fodbold (soccer) og ultimate frisbee.

Men altså ingen zoologisk have, hvilket gør det til det største metroområde i USA uden en sådan. Heller ikke et akvarium kan byen prale af. Der findes dog et akvarium i den nærliggende by, Concord, ca. 25 miles fra Charlotte. Dette akvarium er så venligt at kalde sig Sea Life Charlotte-Concord Aquarium. Men når det gælder zoologiske haver, må man længere væk fx til statshovedstaden i South Carolina, hvor man kan besøge Riverfront Zoo and Botanical Gardens, 90 miles (150 km) væk, eller North Carolina Zoological Park i Asheboro i nogenlunde samme afstand, men dog i samme stat. Den sidstnævnte er til gengæld med sine 810 hektar den største zoologiske have i verden, som man spadserer gennem. Denne zoologiske have er den ene af kun to statsejede zoologiske haver i USA.


1-1-17
At vandrefalken er den rovfugl i verden, der er mest udbredt?
Den mest udbredte fugleart er klippeduen, den art, vi oftest bare kalder due. Det er den, der ses i byer, hvor den lever i stort tal, og den kaldes da også ofte for bydue. Efter denne kommer vandrefalken, som der med er den mest udbredte rovfugl. Når klippeduen er mere udbredt end vandrefalken, skyldes i vid udstrækning at den mange steder er indført af mennesker, så man kan med nogen ret hævde, at den er den naturligt mest udbredte fugleart. Det eneste større isfrie landområde. hvor der ikke findes vandrefalke er New Zealand.

Vandrefalken er også verdens hurtigste dyr. Den højeste fart en vandrefalk er målt til er 389 km i timen i et dyk, men oftest ligger hastigheden i dyk omkring 320 km i timen.

 

- Retur -