Indholdsfortegnelse for Tom Dooley siderne

De artikler, der er markeret med en stjerne «, er opdaterede eller omskrevet i 2017/2018.

En opdatering om beliggenheder
En opdatering om, hvem der boede hvor
En opdatering om henrettelsen
Billeder vedr. sagen og dens område

Video fra en tur gennem Dooley-land optaget med mit frontrudekamera, engelsk

Legenden om Tom Dooley
Sangene om Tom Dooley

Personerne i historien

    Om navne i historien

    « Tom Dooley, den formodede morder
   
« Laura Foster, ofret
   
« Ann Melton, den formodede medskyldige
   
« James Melton, krigshelt og Anns mand
   
« Pauline Foster, tjenestepige hos Meltons, anklagerens hovedvidne
   
« James Isbell, Tom's nemesis
    Vigtige bipersoner:
« Lotty Foster - « Rufus D. Horton - « Dr. George N. Carter
    En stor familie


Historien

    1, Baggrunden og tiden før mordet
    2. Lauras forsvinden
    3. Månederne, der fulgte

    4. Laura Fosters lig bliver fundet
    5. Høring for Storjuryen

    6. En smule politik
    7. Retssager og appeller
    8. Henrettelsen og tiden efter  

I alle de foregående artikler, har jeg forsøgt at beskrive historien helt neutralt ud fra de kendte kilder. I denne, og ikke mindst i senere artikler, vil jeg fortsat med at tage udgangspunkt i kilderne, men jeg vil desuden analysere fx vidneudsagnenes betydning for sagen. Generelt vil der være tale om en kommenteret udgave af sagen, og i de sidste artikler, vil jeg så komme med min egen fortolkning.

Analyse

    1. Dømt på indicier

    2. Underlige og manglende vidneudsagn

    3. Hvornår forsvandt Laura Foster?

    Hvem myrdede Laura Foster?
        4. Blev Laura Foster overhovedet myrdet
        5. Dræbte Tom Dooley Laura Foster

        6. Dræbte Ann Melton eller Pauline Foster Laura
        7. Blev Laura Foster myrdet af en person, som slet ikke blev mistænkt?
        8. Dræbte James Melton Laura Foster
        9. Dræbte Wilson Foster sin datter


    Sandheden, hele sandheden og intet andet end sandheden
       10. Et net af løgne
       11. Blev der løjet om andet end Toms færden på morddagen?

         12. Endnu en mistænkt
       13. Flere spekulative overvejelser


     To tilståelser og en ukendt teori
      
14. Tom Dooleys tilståelse 
       15. Ann Meltons påståede tilståelse

       16. Endnu en udokumenteret teori

       17. En tredjehåndberetning 

I de sidste afsnit vil jeg samle lidt op.  Jeg vil se på i hvilken grad henrettelsen af Tom Dooley var et justitsmord, og se lidt nærmere på andre, der har beskæftiget sig med sagen i nyere tid. Endelig vil jeg præsentere min version af, hvad jeg tror at det skete i maj 1866 i Elkville.

Afslutning

   
 1. Var Toms dom og henrettelse et justitsmord?


   Andres mening om sagen - og min mening om deres mening
      
  2.  Tom Dooley i avisartikler

        3.  Bøger om Tom Dooley sagen
    
  4.  Tom Dooley på internettet
       5.  Tom Dooley i fiktion 

        6.  Benådningsansøgning - og afslag

    Hvad der virkeligt skete - min egen teori
       
7.  Var der tale om to forskellige historier?  
     _8.  Tom og pigerne
       9.  Min teori om mordet på Laura Foster
 
      10. Konklusion

Områdets geografi og historie med turistanvisning til Tom Dooley turister

Kilder til informationerne på disse sider

Tillæg:
Kronologisk oversigt over begivenhederne
Artikel i New York Herald fra 2. maj 1868

Artikel i Binghamton Sunday Press fra 30 . november 1958
Amerikanske "fætter og kusine" betegnelser