"Vidste du det" - 2022

Dette er et arkiv over mine opdateringer af unødvendig paratviden; eventuelle billeder vises ikke her. De nyeste opdateringer tilføjes først i arkivet.

Vidste du det 2015
Vidste du det 2016
Vidste du det 2017
Vidste du det 2018
Vidste du det 2019
Vidste du det 2020
Vidste du det 2021

26-6-22
At verdens største rasteplads for lastbiler ligger i Iowa i USA?
Verdens største rasteplads mm for lastbiler (Truck Stop) ligger ved Interstate Highway 80 i den sydøstlige del af staten Iowa. Stedet kaldes Iowa 80, og her er der parkeringsplads til 900 store lastbiler. Området dækker et areal på 91 hektar og butiksarealet er  10.000 m2. Der er 8 restauranter på stedet, fra fast-food til full-service. Stedets egen restaurant Iowa80 Kitchen har siddepladser til 300 gæster, og desuden er følgende kæder repræsenteret: Wendy's, Eisntein Bros. Bagels, Pizza Hut, Taco Bells, Dairy Queen (DQ), Orange Julius, Blimpie og Chester's Chicken.

Stedet betjener i gennemsnit 5.000 kunder om dagen, og butikken har mere end 60.000 varer. Desuden er der privat bad til lastbilchauffører, museum og der afholdes et årligt Truck Jamboree.


19-6-22
Ingen opdatering grundet sygdom


12-5-22
At Glimmingehus i Skåne er den bedst bevarede danske middelalderborg?
Selv om Skåne i dag tilhører Sverige, var området dansk, da borgen Glimmingehus blev opført omkring 1500 (opførelse blev påbegyndt i 1499 og færdiggjort i 1506) på foranledning af Jens Holgersen Ulfstand, der var dansk statholder på Gotland (som også var dansk), og med tyske Adam van Düren som bygmester.

Borgens vinduer er meget små, og murene er 2½ meter tykke nederst i borgen og 1,8 øverst. Borgen indeholder mange af tidens "populære" defensive arrangementer, såsom brystværn, falske døre og korridorer, som ender blindt, 'mordhuller' hvor man kunne hælde kogende beg over angriberne, voldgrave, vindebroer og forskellige andre former for dødsfælder for at overraske indtrængere og beskytte de adelige mod bondeoprør.


5-5-22
At pinsen regnes for den kristne kirkes fødsel?
50 dage efter påske og 10 dage efter at Jesus Kristus var "faret til himmels" på Kristi Himmelfartsdag var  de 12 disciple samlet for at fejre den jødiske højtid, Shavuot, som falder 7 uger efter Pesach (påsken). Den jødiske højtid fejer den dag, hvor jøderne modtog Torahen på Sinaibjerget.  I følge Apostlenes Gerninger lød der en "lyd som af et kraftig vindstød, og tunger, som af ild, satte sig på hver af dem". De blev alle fyldt med Hellighånd og kunne nu tale på forskellige sprog, så de kunne forkynder Jesus' budskab for jøder, fra andre lande, der var forsamlet i Jerusalem i anledning af højtiden.


29-5-22
At den invasive plante kudzu, kan findes i 32 amerikanske stater og nu er inkluderet på EU's liste over truende invasive arter?
Kudzu, også kendt som Japansk Pilerod, er en plante, som vikser naturligt i det østlige og sydøstlige Asien, samt på nogle øer i Stillehavet. Planten blev importeret til USA til den japanske pavillon ved Verdensudstillingen i Philadelphia i 1876, og efter denne udstilling blev den en populær haveplante. Under den såkaldte Dust Bowl i 1930'erne og 40'erne blev den introduceret som beskyttelse mod erosion, hvilket blev fremmet af staten, og over 4.000 km2 blev tilplantet med kudzu. Dette stoppede dog i 1950'erne, da man kunne konstatere, at planten bredte sig uhæmmet, og udryddede den naturlige plantevækst.

I dag har planten, der er en slyngplante, bredt sig til 32 af USA's stater og den er også fundet i Canada. Da planten er meget vanskelig at bekæmpe, beder den sig fortsat. Hvor meget hersker der forskellige meninger om. og der opgives tal fra omkring 10 km2 til 600 km2 om året. I de områder, hvor planten er hjemmehørende holdes den blandt andet nede af kudzubillen, men man ønsker ikke at "importere" denne bille til USA, da man er bange for, at den også vil angribe arter, der naturligt hører hjemme i USA.

Kudzu er endnu ikke fundet i større mængde i EU, men er dog konstateret omkring Lago Maggiore i Norditalien og udenfor EU i Schweiz, og planten er derfor sat på listen over truende, invasive arter, og det betyder, at planten ikke må importeres, dyrkes, transporteres, plantes eller bevidst frigives til miljøet nogen steder i Den Europæiske Union. På denne måde håber man at undgå at få de problemer med planten, som Nordamerika har. Planbten er også fundet i det nordøstlige Australien.


22-5-22
At ingen ved med sikkerhed, hvorfor isfuglen kaldes, hvad den gør?
Der er givet mange forklaringer på, hvorfor en isfugl hedder, hvad den gør. På engeksl kaldes fuglen "common kingfisher", men på dansk kommer navnet sandsynligvis fra tysk, eisvogel. Heller ikke dette navn er der en forklaring på, men den mest accepterede blandt fuglefolk er, at det oprindeligt var "eisenvogel", jernfugl, på grund af den stålblå farve på ryggen og den rustrøde på brystet.


15-5-22
At Abo Elementary School i Artesia i New Mexico var bygget helt under jorden?
Abo Elementary School i Artesia, New Mexico var bygget helt under jorden. Bygningen blev designet under den kolde krig, og den stod færdig i 1962. Skolen var bygget, så den knne fungere som et såkaldt "fall out shelter" (beskyttelsesrum mod radioaktiv stråling) i tilfælde af en atomkrig. Taget var et stort og tykt betonlag, som blev brugt som iræstsplads for skolens elever.

Beskyttelsesrummet havde plads til over 2.100 mennesker, og lagre med nødforsyninger af fødevarer og andre forsyninger. Skolen vart bygget med forstærkede betonvægge inden i en tyk betonskal. Det blev antaget at skolen kunne modstå selv en direkte træffer fra en atomeksplosion, men heldigvis blev det aldrig bekræftet. Alle skolens faciliteter havde flere funktioner, fx kunne drikkevandsautomaterne bruges til at sende vand ind i airconditionanlægget i fredstid.

Udover undervisningsfaciliteter, var skolen forsynet med drikkevandsbrønd, hvor vand blev hentet op fra dybder i undergrunden, som ikke ville blive forurenet af stråling. Desuden et cafeteria, madopbevaring, senge og sengetøj, tæpper, luftfiltreringssystemer og et lighus.

Skolen blev lukket i 1995, og bygningen anvendes i dag som lager. I 1999 blev den optaget i USA's National Register of Historic Places.


8-5-22
At en hugorms gift er stærkere end en klapperslanges?
Hugormen er Danmarks eneste giftslange. Den findes i det meste af landet, men mangler på en række øer samt på Vestsjælland. Hugormen bruger sin gift til at nedlægge sit bytte, men kan også bruge den til forsvar. Giften er stærkere end den, som amerikanske klapperslanger har, men til gengæld er mængden af gift, som hugormen indsprøjter ved et bid, langt mindre, og hugormebid er derfor langt mindre dødelige end klapperslangebid. 30% af alle hugormebid er "tørre bid", hvor slangen ikke indsprøjter gift, men bliver man bidt, bør man altid kontakte læge.

Det er meget sjældent at raske mennesker dør af hugormebid. Det seneste tilfælde i hele Skandinavien stammer tilbage til 1994. Derimod er kæledyr som hunde og katte mere udsatte, da de vejer mindre og dermed får en større giftmængde per kilogram kropsvægt.


1-5-22
At fuglen Nordlig Kardinal er meget territorial?
Fuglen Nordlig Kardinal (også kendt som Rød Kardinal og tidligere bare Kardinal) er en sangfugl, der lever i det østlige og centrale Nordamerika fra det sydøstlige Canada til Mexico og den ses helt ned til Belize og Guatemala. Fuglene er omkring 22 cm lange, og har en karakteristisk top på hovedet. Hannerne er klart røde (se illustrationen), mens hunnerne er mere gulbrune.

Hannerne er territoriale og hævder deres territorium ved hjælp af sang. Hvis en fremmed han trænger ind på deres territorium, vil de ofte angribe denne han meget aggressivt, og der er mange eksempler på at kardinalhanner har angrebet deres eget spejlbillede, fx i et vindue. Her kan de sågar hakke så meget på spejlbilledet, at de begynder at bløde fra næbbet, men det får dem ikke til at stoppe.

Tidligere var de populære burfugle, men det blev forbudt ved lov i USA i 1918 at holde kardinaler i bur.


10-4-22, 17-4-22, 24-4-22
Ingen opdatering grundet rejse.


3-4-22
At Gammelmosen i Vangede er Danmarks ældste fredning?
Gammelmosen i Vangede (Gentofte Kommune) ligger mellem Motorring 3 (mod nord) og Kellervej (vest og syd). På mosens østside ligger et område med dels industri, dels diverse institutioner. Mosen blev fredet af Christian VIII ved kongelig forordning i 1844. Det er dermed Danmarks ældste fredning. Siden fredningens begyndelse har ændringer i vegetation og vandforhold været registreret. Mosen var oprindeligt en tørvemose, for at konstatere hvordan en meget kraftigt udgravet tørvemose kan gendanne sig selv over tid. I dag er mosen ikke længere en højmose, som den var, da man begyndte at grave tørv, men en såkaldt "skovmose", men den udvikler sig i retning af en højmose. Ca. 8-10 cm vokser mosen om året, men når blade og mosser dør og synket sammen, bliver det kun en tilvækst på 1 mm.

I mosen, hvor det kun er tilladt at færdes på en enkelt sti ind i mosen og så på vejene rundt om, findes dyr og planter, som er sjældne så tæt på storbyer. Her findes blandt andet tranebær, rosmarinlyng og sanikel. Af dyr er det især fugle, som kan ses i mosen, fx broget fluesnapper og stor flagspætte. Desuden sommerfuglen bølleblåfugl.


27-3-22
At USA producerer flere mandler end resten af verden tilsammen?
Årligt produceres der omkring 3,5 millioner tons mandler i verden. Af disse produceres ca. 2 millioner ton i USA, På andenpladsen kommer Spanien med knap 350.000 ton og nummer tre er Iran med godt 175.000 ton. Derefter kommer Tyrkiet, Marokko og Italien.

De fleste mandler i USA dyrkes i Californien, hvor ca. 400.000 hektar er tilplantet med mandeltræer af flere forskellige arter. Her produceres der omkring 1 milliard kg afskallede mandler om året. I Californien er der slet ikke bier nok til at bestøve alle disse mandeltræer, så avlerne lejer bier fra andre steder i USA, ofte helt fra østkysten, som køres i lastbiler til plantagerne sidst på vinteren. Normalt er mere end halvdelen af USA's honningbier beskæftiget med at bestøve mandler, når det sæson. Efter bestøvningen transporteres bierne tilbage til, hvor de kom fra. Når der er flere forskellige mandelarter på samme plantage, skyldes det at mandler er såkaldt "selv-inkompatible"; det vil sige, at de kun kan bestøves af blomster med en anden genetisk sammensætning end blomsterne, der skal bestøves.


20-3-22
At stifteren af det tyske seximperium Beate Uhse AG var æresborger i Flensburg?

I 1962 åbnede Beate Uhse-Rotermund (1919 - 2001), født Beate Köstlin, hvad der siges at være verdens første sexshop, selv om den officielt var en "specialbutik for ægteskabelig hygiejne".I dag er Beate Uhse Group BV Tysklands største "sexfirma" og firmaets aktier er registreret på Frankfurts børs. I 2020 flyttede firmaet, som opererer i mere end 60 lande, sit hovedsæde til Holland. Beate Uhse var bestyrelsesformand for selskabet til sin død i 2001.

I 1999 blev Beathe Uhse (der var født i Østprussen - i dag Zelenogradsk i Rusland), udnævnt til æresborger i Flensborg, hvor hun havde startet firmaet, men hun fik dog ikke titlen på grund af dette. Da hun som 16-årig var au-pair i England, begyndte hun at interessere sig for flyvning, og da hun kom hjem til Tyskaland, uddannede hun sig som pilot, og hun fik sit flyvercertificat på sin 18-års fødselsdag. Et år senere bestod hun eksamen som stuntpilot, og hun blev en af tidens få kvindelige stuntpiloter. Samme år blev hun testpilot for flyfabrikken Bücker Flugzeugbau. I 1939, 20 år gammel, blev hun gift med sin stuntpilotinstruktør Hans-Jürgen Uhse.

Under 2. Verdenskrig gik hun ind i Luftwaffe (Überführungsgeschwader 1), hvor hendes opgave var at "flytte fly" fra et sted til et andet. Hun deltog ikke i egentlige kamphandlinger, men på grund af jobbet fik hun mulighed for at flyve fly, som kvinder elllers ikke havde mulighed for at flyve; nemlig krigsfly som Junkers Ju 87 Stuka, Messerschmitt Bf 109 og 110, Focke-Wulf Fw 190 og mod slutningen af krigen endda Messerschmitt Me 262, verdens første jetdrevne jagerfly. I 1944 blev hun udnævnt til Kaptajn, og selv hun adkillige gange blev angrebet af allierede fly, overlevede hun og fortsatte med at flyve, da hun mente at hendes rolle var vigtig for krigsindsatsen. I april 1945, mens byen var omringet af russiske tropper, forlod hun Berlin med sin sårede søn og dennes ligeledes sårede barnepige i et lille fly af en type, som hun aldrig tidligere havde fløjet. Mens hun hentede barn og barnepige i hjemmet, havde hendes eskadrille forladt byen og taget hendes fly med, så hun måtte stjæle et fly, der stod uden pilot. Da hun landede i Nordfrisland, blev hun taget til fange af britiske tropper og sat i fængsel, men hun blev løsladt forholdsvis hurtigt og slog sig ned i Flensburg.

Da tidligere Luftwaffe piloter fik flyveforbud i årene efter krigen, måtte hun finde på noget at at ernære sig ved, og det blev i første omgang sortbørshandel, og i denne forbindelse mødte hun mange kvinder, der fortalte hende om deres uønskede graviditeter, ofte med amerikanske soldater som fædre. Hun udarbejdede derfor en pamflet om, hvordan uønsket graviditet kunne undgås, og allerede i 1947 havde hun solgt 32.000 eksemplarer af pamfletten via et postordrefirma, BETU, som hun havde startet. I 1951 skiftede firmaet så navn til Beate Uhse AG, og begyndte også at sælge kondomer pr. postordre. Senere skiftede firmaet igen navn til det nuværende. 1989 modtog hun Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland også kaldet Bundesverdienstkreuz, en medalje, der uddeles for "opnåelse særlige resultater inden for politiske, økonomiske, kulturelle, intellektuelle eller andre (såkaldte) æresområder ", og i 1999 blev hun som nævnt udnævnt til æresborger i Flensburg.

Uhse døde i St. Gasllen i Schweiz i 2001 af lungebetændelse.


13-3-22
At Cloostårnet uden for Frederikshavn er bygget som et udsigtstårn og ikke har andet formål?
Cloostårnet er "bare" et udsigtstårn, og har aldrig haft andre formål end at man fra tårnet kan nyde udsigten over omgivelserne. Tårnet blev finansieret af købmand og konsul Christian Cloos (deraf navnet), der i sit testamente bevilgede penge til opførelsen under forudsætning af, at tårnet skulle være opført senest 50 år efter hans død i 1912 - og det lykkedes lige med nød og næppe, da tårnet kunne indvies i april 1962. Det var oprindeligt meningen, at der skulle have været en roterende restaurant på toppen, men denne blev opgivet. Tårnet er dog bygget, så den senere kan tilføjes, hvis nogen vil betale for det. Det 60 meter høje tårn står på en 100 m høj bakke, så der er en fremragende udsigt fra de tre udsigtsetager på toppen; i hvert fald i klart vejr, hvilket jeg desværre ikke kan bekræfte, da der altid har været varmedis, når jeg har været der. I klart vejr, siges det, kan man se såvel Hirsholmene som Læsø mod øst og mod vest kan man se helt til Rubjerg Knude. For at komme til tops i tårnet, kan man gå op ad 315 trappetrin, men men der er også elevator til den nederste udsigtsetage, og så trapper til de to øvrige.


6-3-22
At den meste solgte grammofonplade i Danmark i 1967 var en børnesang?
1967 var året med The Summer of Love, hvor hippiebevægelsen for alvor slog igennem med deres Make Love Not War slogan og hvor mennesker flokkedes i San Francisco og andre steder i verden med blomster i håret, maling i ansigt og på krop og masser af fri kærlighed.

Det var også året med musikalske hits som "I'm a Believer" med The Monkees, "I was made to love her" med Stevie Wonder, "Ruby Tuesday" med Rolling Stones, "The Letter" med The Box Tops, "Light my Fire" med The Doors og "The Happening" med Supremes. Og så selvfølgelig alle de mere eller mindre psykedeliske Summer of Love sange som fx "Somebody to Love" og "White Rabbit" med Jefferson Airplane, "I-Feel-Lile-I'm-Fixing-To-Die" med Country Joe and The Fish, "San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)" med Scott McKenzie, "She's a Rainbow" med Rolling Stones, "San Franciscan Nights" med Eric Burdon & The Animals, "Let's Go To San Francisco" med The Flower Pot Men og mange andre, som toppede hitlisterne rundt omkring i verdenog også herhjemme.

I Danmark udsendte Steppeulvene deres eneste album, Hip med numre som "0-0-0", "Lykkens Pamfil" og "Jensen" , og der var flere andre, som red med på hippiebølgen, fx Sir Henry and His Butlers, som i udlandet blev betragtet som et psykedelisk band, hvad de bestemt ikke var, men det skyldtes nummeret "Pretty Style" som var B-side til redekamsnummeret "Camp.

Men selv om der blev solgt mange af disse plader (både danske og udenlandske) i Danmark, skal vi til en helt anden genre for at finde årets med solgte plade. Her skal vi nemlig til en dansk film, Min søsters børn på bryllupsrejse. Sangen, der solgte 55.000 eksemplarer det år, og dermed blev årets mest solgte, var "Tryllesangen" med Pusle Helmuth. Pladen blev desuden nummer 3 på Årets Top Tyve hos DR P3. Nummer 2 var "Hello Goodbye" med The Beatles, mens førstepladsenb blev indtaget af revyvisen "Gyngerne og Karusellen" med Preben Uglebjerg. The Beatrles havde i alt 3 numre på listen, Udover "Hello Goddbye" var det "All You Need Is Love" på sjettepladsen og Penny Lane som blev nummer 7. I alt var ni af de tyve numre med danske kunstnere. Årtets vinder af det europæiske melodigrandprix, "Puppet on a String" med Sandie Shaw blev nummer 17.


27-2-22
At den lille by Afton i Wyoming, USA er opkaldt efter en linje i et digt af den skotske digter Robert Burns?
Byen Afton med 2.000 indbyggere, som ligger i Star Valley i den vestlige del af Wyoming, omkring 250 km syd for Yellowstone National Park, er den største by i dalen. Byen har sit navn fra en linje i et digt af den skotske digter Robert Burns. Digtet hedder Afton Water og handler om den lille flod, Afton. og den aktuelle linje lyder "Flow gently, sweet Afton, among thy green braes". Digtet var meget populært i USA i slutningen af 1800-tallet, og omkring 30 steder kaldes Afton. Burns er i øvrigt også forfatter til sangen "Auld Lang Syne", herhjemme kendt som "Skuld gammel venskab rejn forgo"  med dansk tekst af Jeppe Aakjær.

I årenme lige efter byens grundlæggelse i 1885 havde forbryderen Butch Cassidy og hans bande, The Wild Bunch, et af deres mange tilflugtssteder i bjergene uden for byen.

Afton er primært kendt for to ting, nemlig at man her har bygget verdens største bro/portal af wapitigevirer hen over hovedgaden. En wapitit er en stor kronhjort, og i alt er der medgået over 3.000 gevirer til broen, som vejer 15 tons.

Det andet, byen er kendt for, er, at den er hjemsted for USAs største såkaldt "periodiske kilde". At en kilde er periodisk betyder, at der løber vand ud af kilden i en periode, hvorefter den holder en pause i en periode, så løber der igen vand i en periode og så fremdeles. Perioderne er mellem 12 og 18 minutter lange, og når der løber vand ud af kilden er det i en mængde af knap 1.100 liter i sekundet. Om sommeren er kilden ikke periodisk; på grund af smeltevand fra bjergene løber der vand hele tiden, så hvis man vil opleve perioderne må man komme efterår, vinter eller forår. Kilden er i øvrigt byens vigtigste vandforsyning.


20-2-22
At Juan de Fuca Strædet mellem Canada og USA på Nordamerikas vestkyst er opkaldt efter en græker?
Mellem Olympic Peninsula i det nordvestlige USA og Vancouver Island i det sydvestlige Canada ligger det 154 km lange Juan de Fuca Stræde, der forbinder The Salish Sea med Stillehavet. Strædet fik sit navn at en sejlende pelshandler ved navn Charles Barkley helt tilbage i 1787. Han opkaldte strædet efter en spansk navigatør og opdagelsesrejsende, Juan de Fuca, som havde ledet en spansk ekspedition i 1592, der skulle finde Anián-strædet, et mytisk farvand, som skulle forbinde Nordamerika og Asien. Strædet der faktisk forbinder de to verdensdele er Beringsstrædet meget længere mod nord, som blev opdaget i 1728 af den danske navigatør og opdagelsesrejsende, Vitus Bering, som var i russisk tjeneste.

Juan de Fuca var født i 1536 på den græske ø Kefalonia og han var døbt Ioannis Phokas. Da han gik i spansk tjeneste omkring 1555, "oversatte" spanierne hans navn til Juan de Fuca. Der var i mange år tvivl om, hvorvidt de Fuca overhovedet havde eksisteret, eller om han kun var en legendarisk skikkelse, knyttet til myten om Anián-strædet, men i dag er man sikker på hans eksistens. Derimod er man mere usikker på, om han faktisk fandt Anián-strædet, som han hævdede. Den britiske opdagelsesrejsende Captain James Cook, benægtede at det kunne være tilfældet, og benægtede at det stræde, som de Fuca hævdede at have fundet, overhovedet eksisterede, selv om han selv sejlede lige forbi det nuværende Juan de Fuca Stræde, dog uden at sejle ind i det, da han sejlede forbi på vej nord på langs vestkysten af Vancouver Island. I dag er man ret sikker på at de cFuca ikke opdagftede Beringsstrædet, men han  opdagede sandsynligvis det stræde, som i dag bærer hans navn.

På sine gamle dage vendte Juan de Fuca tilbage til Kefalonia, hvor han døde i 1602.


13-2-22
At ordet 'lama' har mindst tre betydninger?
Ordet 'lama' har mindst tre forskellige betydninger.

  • Lama er en flod i Rusland, og den er en biflod til Sosja. Floden ligger i Moskva oblast, det område, som omkranser byen Moskva. Floden, der er 139 km lang, er tilfrosset i hele vinterhalvåret, fra november til marts.

  • Lama er også betegnelsen for at pattedyr af familien "Kameler og lamaer" eller bare "kameldyr". Lamaen er en "tæmmet" variant af guanacoen og lever i Sydamerika, hvor den bruges som transportdyr.

  • Endelig er lama også betegnelsen for en buddhistisk lærd. På tibetansk betyder ordet 'højeste princip'. En lama kan være en munk, men også lægmænd kan være lamaer, da det "bare" er en person, som videregive sin egen viden, indsigt og erfaring til sine elever og på den måde hjælper dem til en hurtigere udvikling.


6-2-22
At tre vigtige traktater blev indgået i den lille spanske by Real Sitio de San Ildefonso?
Real Sitio de San Ildefonso er en by med omkring 5.000 indbyggere i provinsen Segovia i den selvstyrende region Castilla y León i den nordlige del af Spanien. I denne beskedne by, er der gennem tiden indgået tre vigtige traktater.

Den første San IIldefonso-traktat blev indgået i 1777 mellem Spanien og Portugal for at afslutte nogle territoriale stridigheder i Rio de Plata regionen i Sydamerika. Traktaten betød at Spanien afgav nogle områder i det nuværende Brasilien mod til gengæld at få et område, Banda Oriental, som svarer til det nuværende Uruguay. Desuden afstod Portugal nogle områder i Vestafrika.

Den anden San Ildefonso-traktat blev indgået i 1796 mellem Spanien og Frankrig og gik simpelthen ud på, at de to lande skulle alliere sig med hinanden og slå deres styrker sammen mod det Britiske Imperium.

Endelig blev den tredje San Ildefonso-traktat indgået mellem Frankrig og Spanien i 1800. Traktaten gik i hovedsagen ud på, at Spanien skulle tilbagelevere Louisianaterritoriet i Nordamerika til Frankrig. Traktaten var hemmelig og blev gennemtvunget af Napoleon. Frankrig nåede faktisk at sælge Louisianaterritoriet til USA i 1803 før det blev kendt, at de havde overtaget området fra Spanien. Denne traktat havde den imponerende titel: Foreløbig og hemmelig traktat mellem Den Franske Republik og Hans Katolske Majestæt, Kongen af Spanien om Ophøjelse af Hans Kongelige højhed, Barnehertugen af Parma i Italien og Tilbagegivelsen af Louisiana.


30-1-22
At der findes et Horns Herred både i Jylland og på Sjælland?
Horns Herred på Sjælland ligger på halvøen Hornsherred (i et ord mod herredets to) mellem Roskilde Fjord og Isefjord. Oprindeligt indgik kun den nordligste del af halvøen i herredet. Ved kommunalreformen i 1970 blev herredet opdelt i to kommuner, Skibby og Jægerspris og ved den seneste kommunalreform blev disse slået sammen igen og blev en del af Frederikssund Kommune i Region Hovedstaden.

Horns Herred i Jylland ligger i det tidligere Hjørring Amt (hvilket det havde gjort siden 1793), nu er det en del af Region Nordjylland. I middelalderen hørte herredet under Vendsyssel, og udgør den nordøstligste del af dette med buer som Skagen og Frederikshavn. Tager man toget fra Frederikshavn, kører det gennem Tolne, som ligger i Horns Herred, mens næste station, Sindal, ikke gør.


23-1-22
At verdens første hastighedsbøde blev udsted i 1896?
Den 28. januar 1896 blev en bilist ved navn Walter Arnold stoppet af politiet, da han ræsede gennem landsbyen Paddock Wood i Kent med den halsbrækkende fart af 8 miles i timen (12,8 km), hvilket var fire gange så meget som hastighedsgrænsen tillod. Han blev stoppet af en politibetjent på cykel, efter at denne havde jagtet bilen over en strækning af mere end 8 km. Arnold endte med at blive tiltalt for fire forhold: 1) At køre med et "lokomotiv", som ikke var trukket af en hest på en offentlig vej, 2) at "lokomotivet" blev ført af færre end tre personer, 3) at have kørt mere end to miles i timen og endelig 4) for at have undladt at anføre sit navn og adresse på "lokomotivet". Han endte med at blive idømt en bøde på 4 pund og 7 shilling (svarende til godt og vel £250 i vor tids penge). Af denne samlede bøde, udgjorde bøden for at overskride hastighedsgrænsen 10 shilling. "Lokomotivet" var en Benz, som han selv havde importeret fra Tyskland i 1903. Få måneder senere begyndte hans eget firma at fremstille biler, som var kopieret efter bemeldte Benz.

Den første hastighedsbøde i USA blev først givet otte år senere i foråret 1904. Her fik en mand ved navn Henry Myers en bøde for at have kørt 12 miles i timen (19,3 km) ned ad West Third Street i Dayton, Ohio. Hastighedsgrænsen var 8 miles i timen, men kun 4, hvis det var i et sving, hvilket det, heldigvis for Myers, ikke var. Hvor stor bøden var i dette tilfælde, har jeg ikke kunnet finde ud af. Som kuriosum kan jeg nævne, at Ohio, den dag i dag, er den amerikanske stat, som udsteder fleste hastighedsbøder.

Nogle måneder senere, i august samme år, kørte en mand, hvis navn jeg ikke har kunnet identificere, med en endnu højere hastighed på 15 miles i timen (24 km) i Newport, Rhode Island. Dette kostede ham fem dage i fængsel, hvilket er den første fængselsstraf idømt for hastighedsoverskridelse.

En enkelt kilde vil vide, at allerede i 1899 var en mand ved navn Jacob German blevet stoppet i New York City for at køre samme hastighed (8 miles i timen) i en såkaldt "electrobat", et elektrisk køretøj, som især blev brugt som taxier, hvilket også var tilfældet med Germans bil. Han blev anholdt på stedet og sat i arresten, men blev løsladt umiddelbart, og men fik i den sidste ende heller ikke en bøde.


16-1-22
At byen Brevard i North Carolina er berømt for sine hvide egern?
Byen Brevard, der er amtssæde for Transylvania County i det sydvestlige North Carolina er kendt for en bestand af hvide egern, som holder til i skovene rundt om byen. Der er ikke tale om albinoer, men om en hvid variant af de i USA meget almindelige grå egern, og i modsætning til albinoer, har de ikke røde øjne. Ingen ved i dag, hvor disse egern kom fra, selv om der er flere teorier. Heller ikke vides det, hvorfor de bliver i området og ikke breder sig yderligere. Selv  der er en del af disse egern i området, skal man være heldig for at få øje på et.

Den hvide farve skyldes formodentlig et fænomen kaldet leucisme, som er et fravær eller reduktion af pigment hos visse dyr - altså også egern. Der er flere årsager til leucisme, og præcis hvad dette skyldes hos de hvide egern er man ikke klar over. En forskningsgruppe med hovedsæde i netop Brevard, registrer forekomster af hvide egern over hele verden.


9-1-22
At Færøerne måske har været beboede siden år 300?

I mange år mente man, at de første beboere på Færøerne var irske munke, der kom til øerne lidt efter år 600 for at omvende de indfødte, som de troede boede der. Da øerne viste sig at være mennesketomme, slog de sig ned som eneboere og fåreavlere i stedet, og de blev på øerne til vikingerne kom til omkring år 800, hvorefter det antages at munkene rejste videre til Island.

Nyere forskning har imidlertid vist, at mennesker kom til øerne allerede omkring år 300 og denne bosættelse varede til omkring 500. Til gengæld ved man ikke, hvem disse tilflyttere var.


2-1-22
At USA's længste stednavn har 50 bogstaver inklusive et enkelt mellemrum
USA's længste stednavn indehaves af en sø i staten Massachusetts. Til dagligt kaldes søen bare Lake Webster, men dens reelle navn er Lake Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg. Navnet på søen stammer fra ord på Loup sproget, et af de sprog, der tales af oprindelige amerikanere i området, og det skulle betyde noget i retning af "Søen, som er delt op af øer", men det ved kun vi, der taler Loup.

I samme boldgade kan jeg nævne at USA's mindste stat har det længste navn. I daglig tale er staten kendt som Rhode Island, men det egentlige navn er The State of Rhode Island and Providence Plantations, som har 52 bogstaver inkl. mellemrum, så det er faktisk længere en søens navn, og må derfor i virkeligheden være det længste stednavn i USA.

- Retur -